4 – Trondheim: Den 9. norske vitenskapshistoriekonferansen

6 – Noen ord fra presidenten

8 – Report on NKS Industry Lecture 2023

11 – Trondheim: Chiron etablerte forskningssenter

12 – Den Norske Røntgenkonferanse 2024

13 – Leserinnlegg

14 – Generalforsamling i IUPAC og kjemikonferansen CHAINS

16 – Kjemi på VilVite

19 – Organisk Kjemisk Vintermøte 2024

22 – Fagfornyelsen LK20: Nye læreplaner i kjemi, hva skjedde?

26 – Eksamen i kjemi 2 etter ny læreplan