KJEMI nr. 5 - 2023

K J E M I 5 2 0 2 3 2 5 glyserineksplosjoner, og det forferdelige kaoset som har blitt skapt, som etter all sannsynlighet vil fortsette å skje i fremtiden, skammer jeg meg nesten over å innrømme å være oppdageren.» På den andre siden briljerte han med sin presentasjon av nitroglyserin for Vitenskapsakademiet i Torino der han beskrev forbindelsens egenskaper, og viste frem 300 gram (!!) nitroglyserin. Bruken av nitroglyserin førte til så mange spektakulære ulykker at blant andre regjeringen i UK i «The Nitro-Glycerine Act of 1869» forbød nitroglyserin i væskeform. Alfred Nobel Her kommer Alfred Nobel inn på senen. Han ble født 21 oktober 1833 og var sønn en svensk ingeniør som hadde bygget opp en fabrikk i St. Petersburg for våpen som undervannsminer og blant annet en type torpedo. Alfreds skolegang besto, som vanlig for barn av middelklassen i St. Petersburg, av hjemmeundervisning, blant andre av den russiske kjemikeren N. N. Zinin, noe som nok vekket hans interesse for kjemi. Etter å ha arbeidet i sin fars fabrikk og blitt kjent med eksplosiver, dro han i 1850 til Paris, og nettopp til Ecoel Polytechnique der Pelouze er professor. Her var forskningen på eksplosiver i høysetet og utgangspunktet for oppdagelsen av det høyeksplosivet stoffet nitroglyserin, selv om akkurat det skjedde i Torino. Om den17 år gamle Nobel traff den 38 år gamle Sobrero under studiet ved Ecole Polytechnique, er vanskelig å verifisere.2 I motsetning til Sobrero, ser Nobel muligheter for nitroglyserin blant annet for å sprenge tunneler til jernbaner. Men først må han temme forbindelsen, en livsfarlig oppgave som kommer til å koste ham dyrt. En eksplosjon drepte en rekke arbeidere og hans bror Emil Oskar, men han fortsatte eksperimenter med kontrollerte eksplosjoner og den første brukbare løsningen ble å absorbere nitroglyserin i kiselgur, en porøs jordart som er dannet av skallene av kiselalger. Blandingen danner en deigaktig masse som var mindre uforutsigbar og lettere (mindre farlig) å transportere. Nobel patenterte blandingen som dynamitt i 1867 og kalte den for dynamitt etter det greske ordet for makt; ( ). Denne og andre patenter, fikk stor betydning for anleggsvirksomhet i mange land og la grunnlaget for Nobels formue. Hva som fikk Nobel til å stifte «Nobelprisene» og testamentere størstedelen av formuen til dette formålet er uklart, men et moment kan være at han, som meget få, ble i stand til å lese sin egen nekrolog. Da hans bror døde, tok en avis feil av ham og broren og skrev: Le marchand de la mort est mort («Dødens kjøpmann er død»)4 og fort- satte med å si: «Dr. Alfred Nobel, som ble rik ved å finne måter å drepe flere mennesker raskere enn noen gang før, døde i går.» Noen og enhver ville bli forferdet over å bli husket på den måten, så kanskje motiverte Nobel til å skape et alternativ. Nitroglyserinets spektakulære eksplosive egenskaper gjorde at tanken på en nyttig biologisk aktivitet var ganske fjern. Riktignok hadde Sobrero registrert at forbindelsen smakte søtt og kunne gi hodepine, men slike observasjonene ble ikke forfulgt. Imidlertid blomstret nitroglyserin-­ industrien, og mange arbeidere ble utsatt for store doser med nitrater. Det ble registrert at hodepine ofte kunne plage nye arbeidere, men også at denne plagen kunne forsvinne etter hvert. Det ble dessuten observert at det etter avbrudd i påvirkningen kunne oppstå hjertetrøbbel («søndagsinfarkt») eller at hodepinen dukket opp igjen ved ny påvirkning («mandagssyke»). Slike klare indikasjoner på at nitroglyserin hadde en spesifikk biologisk effekt, motiverte legen og homeopaten Constantine Hering til forsøk med Nitroglyserin - C3H5(NO3)3 dig, for mens han var nøye med å fastslå at det var en italiener som erin, uttrykte han også skam over å være oppdageren: «Når jeg tenker på litt drept på grunn av nitroglyserineksplosjoner, og det forferdelige skapt, som etter all sannsynlighet vil fortsette å skje i fremtiden, esten over å innrømme å være oppdageren.» e siden briljerte han med sin pres tasjon av nitroglyserin for et i Torino der han beskrev forbindelsens egenskaper, og viste frem 300 rin. troglyserin førte til så mange spektakulære ulykker at blant andre The Nitro-Glycerine Act of 1869» forbød nitroglyserin i væskeform. Nobel inn på senen. Han ble født 21 oktober 1833 og var sønn en svensk bygget opp en fabrikk i St. Petersburg for våpen som undervannsminer ype torpedo. Alfreds skolegang besto, som vanlig for barn av Petersburg, av hjemmeundervisning, blant andre av den russiske nin, noe som nok vekket hans interesse for kjemi. Etter å ha arbeidet i sin kjent med eksplosiver, dro han i 1850 til Paris, o nettopp til Ecoel Pelouze er profess r. kningen på eksplosiver i høysetet og utgangspunktet for oppdagelsen av stoffet nitroglyserin, selv om akkurat det skjedde i Torino. Om den17 år en 38 år gamle Sobrero under studiet ved Ecole Polytechnique, er e.2 til Sobrero, ser Nobel muligh ter for nitroglyserin blant annet for å jernbaner. Men først må han temme fo bindelsen, en livsfarlig oppgav oste ham dyrt. En eksplosjon drepte en rekke arbeidere og hans bror Emil tsatte eksperimenter med kontrollerte eksplosjoner og den første ble å absorbere nitroglyserin i kiselgur, en porøs jordart som er dannet alger. Blandingen danner en deigaktig masse som var mindre uforutsigbar arlig) å transportere. Nobel paten rt blan i gen som dynamitt i 1867 namitt etter t r t; (δύναμις). andre etydning for anleggsvirksomhet i mange land og la grunnlaget for Nobels k Nobel til å stifte «Nobelprisene» og testamentere størstedelen av rmålet er uklart, men et moment kan være at han, som meget få, ble i gen nekrolog. Da hans bror død , tok en avis feil a ham og broren og d de la mort est m rt («Dødens kjøpm n er død») 4 og fortsatte m d å l, som ble rik ved å finne måter å drepe flere mennesker raskere enn noen .» Noen og enhver ville bli forferdet over å bli husket på den måten, så Nobel til å skape et alternativ. nets spektakulære eksplosive egenskaper gjorde at tanken på en nyttig ar ganske fjern. Riktignok hadde Sobrero registrert at forbindelsen ne gi hodepine, men slike observasjonene ble ikke forfulgt. Imidlertid

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy