KJEMI nr. 5 - 2023

2 4 K J E M I 5 2 0 2 3 Henri Braconnot oppdaget I 1832 at trefibre behandlet med salpetersyre resultere i et lett brennbart materiale, som han kalte xyloïdin. Noen år senere, i 1838, fant en annen fransk kjemiker, Théophile-Jules Pelouze, at ved å behandle papir med salpetersyre, var resultatet et særdeles lettantennelig stoff som han kalte pyroxilin. Stoffet, som seners viste seg å være nitrosellulose, fikk en rekke anvendelser, blant annet nettopp som erstatning for krutt under navnet skytebomull (Guncotton). Pelouze ble professor i kjemi ved Ecole Polytechnique, og det var neppe noen tilfeldighet i at både italieneren Ascanio Sobrero og svensken Alfred Nobel havnet som studenter under hans veiledning. Både Sobrero og Nobel hadde familie som drev kjemisk/millitært målrettede fabrikker der begge fikk sin interesse for kjemi, og introduksjon til bruk av eksplosivt materiale. Nitroglyserin Ascanio Sobrero var utdannet lege og farmasøyt, men hadde arbeidet i en militært tilknyttet kjemisk fabrikk som var ledet av hans onkel. I 1840, 28 år gammel, dro han til Paris for å studere ved Ecole Polytechnique under Pelouze og videre til Giessen for å fullføre et kjemistudium under Justus Liebig. I 1845, 33 år gammel, er han professor i kjemi ved universitetet i Torino. Inspirert av Pelouze fortsetter han eksperimenter med nitrering av forskjellige organiske forbindelser. Han har nå også kunnskapen som kjemikeren Christian Friedrich Schønbein nettopp i 1845 hadde frembragt ved et uhell, nemlig at tilstedeværelsen av konsentrert svovelsyre effektiviserte nitreringsprosessen. En dag i 1846 står Sobrero i laboratoriet sitt i Torino der han har behandlet glyserin med en blanding av konsentrert salpetersyre og svovelsyre. Resultatet, en gulaktig væske, overføres til en glasskolbe Han vil varme opp væsken, men, så snart han har tent flammen under kolben eksploderer den voldsomt og skader Sobreros hender og ansikt. Han har oppdaget nitroglyserin. Ulykken skamferer Sobrero for livet, og skremt beslutter han å glemme alt om nitroglyserin. Faktisk går det et år før han publisere oppdagelsen.1 Han advarer sine venner om nitroglyserin, men dette forskningsfeltet er meget aktivt og andre frembringer samme forbindelse. Det er bare det faktum at Sobrero tidlig beskrev sin oppdagelse i et brev til Pelouze som redder hans prioritet til oppdagelsen av nitroglyserin. Sobreo ble sponset av den Italienske regjering for å finne ut hvor nyttig nitroglyserin kunne være for det militære, men farene og ulykkene forbundet med fremstilling og bruk fikk interessen til å kjølen. Dette skuffet Sobreo, som var meget patriotisk og ønsket ære for den italienske vitenskap. Hans holdning er litt tosidig, for mens han var nøye med å fastslå at det var en italiener som oppdaget nitroglyserin, uttrykte han også skam over å være oppdageren: «Når jeg tenker på alle ofrene som er blitt drept på grunn av nitroEksplosiv medisin som la grunnlaget for verdens mest høythengende pris: Nitroglyserin Svartkrutt ble oppdaget i Kina på 1000-tallet og gjenoppdaget i Europa 200 år senere av Roger Bacon. Fra å være et populært stoff for fyrverkeri, ble kruttet fort tatt i bruk ved anleggsvirksomhet og gruvedrift, men ble enda viktigere for utvikling av skytevåpen og for krigføring generelt. Naturligvis økte behovet raskt for noe med mer sprengkraft enn svartkrutt, og på 1800-tallet var mange kjemikere opptatt av nettopp det. Professor emeritus Arvid Mostad

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy