KJEMI nr. 1 - 2023

9 K J E M I 1 2 0 2 3 Farge-etikettskriver Hjelper deg å overholde internasjonale retningslinjer for merking av kjemikalier (GHS-merking). Fordeler med farge-etikettskriver  Lag dine egne farge-etiketter raskt og e ektivt.  Ingen krav til minimumsantall - du lager akkurat de etikettene du trenger.  Vær din egen sjef over produksjon og utforming av etiketter.  Unngå å kaste ukurante etiketter på grunn av endringer.  Produser det du trenger når du trenger det.  Flere modeller å velge mellom. 99 28 58 18 - www.taelektronikk.no - post@taelektronikk.no synkende medlemsmasse, selv om det kan virke å ha stabilisert seg noe etter at mange av faggruppenes aktiviteter og møter har startet opp igjen i 2022. Vi må huske at rekrutteringen ikke bare handler om penger, men om å fostre og fange opp de nye engasjerte ildsjelene som skal være selskapets drivkrefter i fremtiden. Det ligger dermed også på den nåværende medlemsmassen å gjøre selskapet tidsriktig og relevant for de nye som skal til – noe som er bakgrunnen for revitaliseringsprosessen som ble initiert i fjor. Nytt redaksjonsråd Her er det fremskritt å spore; det nye redaksjonsrådet for bladet Kjemi konstituerte seg selv på et møte 5. desember og består av representanter fra faggruppene våre som skal se på innhold og kvalitet i bladet fremover. En stor takk til Kirsti Marie Jegstad (OsloMet) som tok på seg rollen som leder for rådet. Vi gleder oss til å se hva som skjer fremover med vårt medlemsblad! Videre har hovedstyret jobbet med å fornye vårt samarbeid med Tekna som siden 2014-2015 har dødd helt ut, og vi ser nå konkret på hvordan vi skal få til felles arrangementer dette året. Dette kan bli et svært spennende samarbeid hvor våre aktiviteter får synlighet ovenfor Teknas medlemmer (som helt klart trenger mer kjemitilbud) og vice versa – noe som vi håper kan være gjensidig verdifullt for våre organisasjoner. Til slutt vil jeg rette en stor takk til våre medlemmer – nettopp deg! Ditt medlemskap muliggjør at vår organisasjon kan utvikle seg, og vi i hovedstyret jobber målrettet for at NKS skal kunne gi deg stadig mer igjen for dette medlemskapet enn i dag. En spesiell takk går denne gang til ildsjelene som sitter i styrene (lokalavdelinger, faggrupper og konferanser m.m.) og engasjerer seg i å delta og lage interessante og gode medlemsaktiviteter – dere er viktige drivkrefter i vår organisasjon. La oss alle sammen ta kjemi og NKS til nye høyder i år!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy