KJEMI nr. 1 - 2023

8 K J E M I 1 2 0 2 3 Noen ord fra presidenten Vet du hva målet til NKS som organisasjon er? Hva er NKS, og hvor skal vi? På vår nettside står det under fanen Om NKS og Formål: «Norsk Kjemisk Selskap ble stiftet i 1893 og har som formål å arbeide for kjemiens fremme i vitenskap, teknikk og undervisning, samt å representere norske kjemikere i internasjonale fora». Dette er vel og bra. Våre mange aktiviteter i hele landet gjennom året representerer jo godt dette formålet. Jeg mener likevel at det er litt for vagt. Det fremgår ikke for en utenforstående med klarhet hva NKS er. Man kan jo alltids google, og med søkeord NKS får du frem velkomstsidene til Norske Kvinners Sanitetsforening. Synlighet og samfunnsrelevans er da problemstillinger som også dukker opp i mitt hode (de har en virkelig forbilledlig internettside). Vårt formål ble skrevet i en tid da verden så ganske annerledes ut enn i dag, og jeg mener vi trenger en klarere og mer tidsriktig formulering av vår visjon, vår misjon og hva vi skal være i samfunnet. Vi må også formidle noe om hvilke verdier vi står for i vårt virke. Vi trenger nok ikke å skifte intensjonen bak vårt gamle formål, men vi må fornye den og peke på kjemi som en positiv kraft i samfunnet. Hva med en visjon? «Kjemisk vitenskap, teknikk og undervisning er sentrale drivkrefter i det bærekraftige samfunnet». Vår misjon er da å promotere kjemisk vitenskap, teknikk og utdanning som sentrale elementer for å oppnå en bedre og bærekraftig verden. Jeg synes dette setter vårt formål inn i et moderne perspektiv og med klarhet. Klarhet og eksplisitte formuleringer er viktige. Bærekraft er for meg noe implisitt i det vi allerede gjør, så det føles ikke som noe legges til. Hva er vi (mer eksplisitt)? NKS er en samlende kraft for norsk kjemi som representerer Norge i internasjonale fora. Vi formidler kjemisk kunnskap og har fagrelevante aktiviteter til medlemmer (og allmennheten). NKS bidrar til utdanning og videreutvikling av vitenskapsinteresserte, spesielt kjemikere. Vi skaper lokale og nasjonale arenaer for nettverksbygging, og fremmer kjemiens sentrale rolle for et bærekraftig samfunn. Disse setningene sammen med en visjon og et formål, representerer godt vår strategi, og vi burde fronte dette på en mer eksplisitt måte for vår organisasjon. Det eneste som jeg mener mangler er en setning om verdier: «NKS er en kraft for å sikre trygghet, mangfold, likhet og inkludering i våre aktiviteter og vitenskap som helhet». Det kan jo også diskuteres om vi burde ta stilling til verdensbegivenheter (og be noen i Kreml om å ta seg en bolle). Jeg håper at vi gjennom en strategiprosess dette året får sammen formulert og formalisert dette i NKS. Si hva DU mener om saken i vår digitale forslagskasse (knapp øverst på www.kjemi.no) eller skriv en rivende kritikk av mine ord i neste nummer av Kjemi! Vervekampanje Hovedstyret jobber med en vervekampanje som tentativt vil lanseres senere på vårparten. Stay tuned! Det er jo ikke ukjent at selskapet har en Godt nytt år! Kanskje en klisjé, men det er noe med overgangen til et nytt år som bærer med seg en fornemmelse av fornyelse, en mulighet til å starte på nytt. Jeg ser frem mot å fortsette det gode arbeidet som ble påbegynt i fjoråret og fornye oss etter pandemiens herjinger. Hovedstyret har ambisiøse planer for 2023 og skal stå på for å realisere disse.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy