KJEMI nr. 1 - 2023

6 K J E M I 1 2 0 2 3 3 International Conference of Chemistry and the Environment (ICCE 2023 I Venezia, Juni 2023), i samarbeid med European Chemical Society, Division for Chemistry and the Environment (EuChemS-DCE, www.icce2023.com). 4 IUPAC World Congress (The Hague, Nederland, August 2023) 5 Working Group meeting with IUPAC Div. V – Analytical Chemistry 6 Global Women Breakfast (February 2023, https://iupac.org/gwb/) Som en del av den generelle administrative delen, ble deretter den nye overordnete IUPAC-strukturen introdusert for delegatene. Denne strukturen skal ivareta globale utfordringer på en bedre måte. Her skal et betydelig fokus ligge på et nytt faglig styre som også skal inkludere relevante eksterne medlemmer. I tillegg ble utfordringen med å rekruttere faglig aktive delegater fra de nasjonale selskapene diskutert. Som avslutning av formiddagssesjonen ble (før lunsj) divisjonens internett- aktiviteter og synlighet i sosiale medier tatt opp. Etter lunsj ble det gruppearbeid i de ulike underkomiteene. Her ble det satt søkelys på avslutning av det tematiske arbeidet for 2022. En diskuterte også status og identifiserte behov for oppfølgingsarbeidet. Deretter ble planene for det kommende året diskutert med spesielt fokus rundt bidraget til verdenskongressen i august 2023 samt forbedret samarbeid med andre relevante divisjoner. Møte ble avsluttet rundt kl. 18:00 lokal tid. IUPAC-symposium Dagen etter startet konferansen på ettermiddagen med IUPAC-symposiet. En generell IUPAC-sesjon introduserte divisjonens arbeid (Robero Terano) og IUPACs historie (professor Bipul Saha (Sagar Group, India). Deretter fikk APCE, CECE og ITP ordet for å introdusere sitt arbeid, offisielt åpne konferansen og hilse på deltakerne. Dagen ble avsluttet med flere plenarforedrag (Bettina Couderc – Etiske utfordringer i vitenskapens verden; Martin Gilar – LC/MS metoder i medisinske anvendelser). Neste dag startet IUPAC symposiet på formiddagen med en sesjon som handlet om poly- og perfluoroalkyl stoffer (PFAS). Både analysemetoder, eksponeringskilder, trender og lang- tidseffekter ble presentert i sju fagpresentasjoner. På ettermiddagen, etter lunsj, startet IUPACsesjonen rund mikro- og nanoplast i miljøet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy