KJEMI nr. 1 - 2023

4 K J E M I 1 2 0 2 3 Marc Fontecave ga en oversikt over det globale energiforbruket og planer om å møte fremtidige utfordringer med økende behov. Han begynte med å diskutere den nåværende energisituasjonen, de vitenskapelige og teknologiske utfordringene vi må møte for å redusere karbonfotavtrykket v årt så godt som mulig samt realistiske 2050 energimiksscenarier – det hele innenfor rammen av fysiske, sosiale og politiske begrensninger. Hasselforeleseren insisterte på at denne overgangen kun vil være mulig med en kombinasjon av nøkternhet og massiv satsing på forskning og innovasjon innen energiproduksjon, transport, industri og bygg. Han minnet også om at samfunnet i årene som kommer vil være helt avhengig av bedre metoder for å samle og lagre energi, produsere kjemikalier, polymerer og medisiner fra fornybare karbonkilder. Fontecave gjorde det klart at kjemi er den viktigste disiplinen for å gå grønt, og understreket den viktige rollen til CO2 som en verdifull karbonkilde. Foredrag 2 I sitt andre foredrag illustrerte Fontecave prinsippene for katalyse gjennom en rekke eksempler for å fremheve fordelene ved bruk av hydrokarboner, CO, H2 eller O2 som utgjør en nyttig form for energilagring (eller brensel) for å produsere varme ved forbrenning, elektrisitet og for organisk syntese. Inspirert av naturlig fotosyntese presenterte Marc Fontecave strategier for å utvikle metoder som bruker solenergi for å generere disse produktene fra CO2 og H2O. Fontecave tok først for seg utformingen av multifunksjonelle porøse hybridfaststoffer som kombinerer katalyse, lysfangst og porøsitet. Innlemmelsen av en fotosensibilisator og en katalysator i en fast MOF tillater oksidasjon av vann i vandig løsning uten å bruke et edelmetall. Deretter gikk han dypere inn i reduksjonen av CO2 til etylen og etan med en energieffektivitet på to prosent ved å bruke et lavkostsystem som kobler en fotovoltaisk celle og en elektrokjemisk celle, med videre optimalisering for å minimere energitap. Til slutt fortalte han om nyere studier på en heterogen katalysator som er i stand til å omdanne CO2 til etanol. Studier av mekanismene bak disse reaksjonene vakte spesiell interesse hos publikum og ble et tema i den avsluttende diskusjonen. ● Hasselforelesningen 2022 Årets «Hassel» var den 42. i rekken. Foredragsholder var professor Marc Fontecave fra College de France i Paris. Tittel på Hasselforelesningen var «Necessities and challenges of the energetic transition», og et annet foredrag holdt av Fontecave hadde tittelen «From CO2 to fuels: Bioinspired metal catalysts». Mohamed Amedjkouh, Associate Professor Kjemisk institutt, UiO Professor Marc Fontecave

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy