KJEMI nr. 1 - 2023

3 1 Nr. 1 • 2023 • Årgang 83 Kjemi er tidsskrift for kjemikere, kjemiingeniører, biokjemikere, bioingeniører, metallurger, bergingeniører, forskere, konsulenter, prosessteknikere og bedriftsledere samt kjemilærere i ungdomsskolen og den videregående skolen. Kjemis formål er å gi faglig orientering om tekniske, industrielle og vitenskapelige emner og virkesombindeledd mellompersoner, bedrifter og institusjoner innen tidsskriftets fagområder. Kjemi er organ for Norsk Kjemisk Selskap og kjemiingeniører tilsluttet TEKNA (tidl. NIF) og Norges Ingeniørorganisasjon, NITO. Ansvarlig redaktør Lars Ole Ørjasæter 23 15 85 00 Redaksjonell medarbeider Karl Jørgen Gurandsrud 909 90 620 Annonser Ronny Grenberg 907 63 984 ronny@a2media.no Adresse, redaksjon og annonseavdeling Kjemi Postboks 119Manglerud NO-0612 Oslo Telefon: 23 15 85 00 E-post: kjemi@mediaoslo.no Annonsemateriell Elektronisk i høyoppløst pdf-format Annonsepriser Produktannonser: 1/1 side kr 13.000 1/2 side kr 8.000 1/3 side kr 6.500 1/4 side kr 5.000 Gjelder annonser i fargereks. sats, repro ogmva. Ved ønske omandre formater: Ta kontakt med Ronny Grenberg på 907 63 984 eller ronny@a2media.no for et godt tilbud. Gra sk produksjon og trykk: Merkur Grafisk AS, Oslo Utgiver: Abonnement Årsabonnement: NOK 500 eks. mva. Løssalg: NOK 95 eks. mva. Abonnementet løper til det sies opp skriftlig. Adresseendringmeldes til Media Oslo. NKS-medlemmer kontakter NKS, www.kjemi.no Reklamasjon på ikkemottatt blad aksepteres inntil 90 dager fra utgivelse. Abonnement: abonnement@mediaoslo.no ISSN0023-1983 Alle signerte artikler står for forfatterens regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis Kjemis redaksjonelle linje. 1 2 Nyheter fra EuChemS Brussels News Update fra sekretariatet i EuChemS finner du på denne lenken: https://www.euchems.eu/newsletter Ny adresse? Alle NKS-medlemmer registrerer adresse-endringer via www.kjemi.no Andre abonnenter sender ny adresse til abonnement@mediaoslo.no SVANEMERKET NO - 1430 NKS gratulerer! Møter, messer & konferanser Du finner nå opplysninger ommøter, messer og konferanser på www.kjemi.no På grunn av koronapandemien og stor usikkerhet i forhold til avvikling avmøter, messer og konferan-ser i tiden somkommer, er ikke siden oppdatert med nye arrangementer. Se også www.kjemi.no for oppdateringer, nyheter og annen informasjon som ikke står i Kjemi. Les hele bladet på www.kjemidigital.no 50 år Einar JohanAndreassen 01.03.2023 Joar Øygard 06.03.2023 Magne Olav Sydnes 15.03.2023 Astri Eikeland 27.03.2023 Arne Lindbråthen 02.04.2023 Bengt Erik Haug 05.04.2023 Harald Svensen 11.04.2023 Thanushan Rajanayagam 16.04.2023 José RamónÁlvarez-Vina 23.04.2023 StefanAndersson 24.04.2023 Monica Amundsen 04.05.2023 Cathrine Solberg 05.05.2023 60 år FredOlav Libnau 27.02.2023 Helge E. Sivertsen Lunde 28.02.2023 HenryMorten Rong 25.03.2023 Marit Tømmerås 01.04.2023 Knut Børve 27.04.2023 Trine Eggen 05.05.2023 Else-Berit Stenseth 08.05.2023 Halstein Bjørsvik 08.05.2023 70 år Hanno Priebe 12.03.2023 Tore Krogstad 27.03.2023 Helge Johnsen 08.04.2023 Marianne Harg 01.05.2023 75 år Jon Eigill Johansen 09.03.2023 Jensen 10.03.2023 Tove Jacobsen 19.03.2023 Reidar Huglen 03.04.2023 Berit Arnestad 15.04.2023 80 år Rolf Hugo Hegrand 24.03.2023 Terje Aasen 01.04.2023 Gunnar Kjensjord 06.04.2023 85 år Knut Tørklep 28.02.2023 Tor Dahl 03.03.2023 Gunnar Shulstok 10.04.2023 90 år Nicolai Soteland 05.03.2023 Bjørn Pedersen 25.03.2023 Christopher Hansteen 30.04.2023 Einar G. Biserød 06.05.2023 Med forbehold om trykkfeil www.kjemidigital.no Sjekk også vår digitale utgave: Utgave Mat.frist Utgivelse 1/23 27.01. 17.02. 2/23 31.03. 28.04. 3/23 19.05. 09.06. 4/23 18.08. 08.09. 5/23 08.09. 29.09. 6/23 27.10. 17.11. Utgivelser 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy