KJEMI nr. 1 - 2023

Faggruppe for Analytisk Kjemis Reisestipend for studenter Faggruppe for Analytisk Kjemis Reisestipend på inntil NOK 10.000 kan deles ut til høyere grads studenter i analytisk kjemi ved Universiteter og Høgskoler i Norge. Reisestipendet har til formål å bidra til at norske studenter får anledning til å delta på internasjonale kurs, konferanser, seminarer og symposier innenfor studentens spesialfelt for å heve det faglige nivået innen analytisk kjemi. Reisestipendet vil fortrinnsvis tildeles studenter som kan vise til selvstendig akademisk virksomhet eller studenter som har vist spesielt høyt faglig nivå og aktivitet. Mottaker av reisestipend må skrive en artikkel i tidsskriftet KJEMI innen 6 måneder fra arrangementets slutt. Artikkelen i KJEMI skal fortrinnsvis omhandle egen presentasjon ved møtet. Søknadsfrist: 1. mars 2023 og 1. september 2023. Det kan også søkes om opp til NOK 4000 for deltagelse på nasjonale møter og konferanse. Begge stipendene er beskrevet i statuttene for stipendene som finnes på www.nks-analytisk.no Skriftlig søknad med begrunnelse for og beskrivelse av hva stipendiet skal benyttes til samt abstrakt for egen presentasjon, karakterutskrift, cv og budsjett, sendes Siv Hjorth Dundas, Universitetet i Bergen, Institutt for Geovitenskap, e-post: siv.dundas@uib.no Søknadene vil bli vurdert av Styret og kan ikke påklages eller overprøves.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy