KJEMI nr. 1 - 2023

Jan ble utdannet siv.ing. i organisk kjemi ved NTH i 1961 og fortsatte med lic.-grad i 1963. Deretter tilbrakte Jan og familien viktige år Sverige, der han arbeidet som forsker ved AB Bofors Nobelkrut, som var ledende innen storproduksjon av kraftfulle nitrotoluen eksplosiver (TNT) til våpenindustrien. Jan la her grunnlaget for sin fremtidige forskerkarriere innen nitroaromatisk kjemi. Fra 1970 var Jan førsteamanuensis ved Norges Lærerhøgskole (Rosenborg, Trondheim). Han samlet sine forskningsresultater fra Borfors til en dr.tech.-avhandling i 1972. Senere ble Jan førsteamanuensis (1980) og professor fra 1985 (-2004) ved Institutt for organisk kjemi, NTH. Forskningen hans var hovedsakelig innen fysikalsk organisk og heterosyklisk kjemi, men han var også aktiv i andre prosjekter som hjorteferomoner, fjerning av H2S fra naturgass, konformasjons-analyse, vannbaserte malingstyknere og annet. Fagområdet organisk kjemi er tradisjonelt grunnforskningspreget, men Jan lyktes også i å etablere industrisamarbeid som ga flere patenter. Den største suksessen i Jans forskningskarriere var utvikling av en metode for nitrering av pyridiner. «The Bakke nitration method», en såkalt «name reaction», muliggjør en reaksjon som i utgangspunktet ikke er kjemisk mulig (basert på kunnskap om elektrofil aromatisk substitusjon). Metoden bygget på 30 års erfaring med aromatiske nitro-forbindelser fra 1966 ved Bofors Nobelkrut. Reaksjonen imponerte kjemikere internasjonalt og ble senere omtalt i flere lærebøker i organisk kjemi. Nitreringsmetoden ble også forsøkt oppskalert til industriell skala ved en fabrikk i England. Jan knyttet ulike faglige internasjonale kontakter ved forskningsopphold utenlands; Baltimore, University of Liverpool og University of Utah, der han utvidet sin faglige horisont – blant annet i retning av metallorganisk kjemi. Han inviterte senere gjerne sine uten- andske kolleger og venner til å bidra i fagmiljøet på NTH som gjesteforskere, opponenter eller forelesere. Etter pensjonering i 2004 var Jan professor emeritus ved Institutt for kjemi, NTNU, og bidro i mange år aktivt med gode innspill og andre bidrag til fagmiljøet. Vi husker Jan som en engasjert diskusjonspartner med klare meninger, aktiv og interessert, med kunn- skap om mange ting. Det var alltid nyttig å lytte til hans meninger og bidrag på møter. Disse egenskapene var en viktig grunn til at han ble valgt til dekanus ved fakultetet i en periode. Jan var en person med høy integritet og solide grunnholdninger. Hans utålmodighet og røffe, elegante humor, kunne gjøre at han også kunne fremstå som arrogant, men dette ble nøytralisert av den karismatiske energien og de gode historiene hans. I sosiale settinger ble han fort et sentrum, og han tok gjerne initiativ, for eksempel til livlige båtturer med kolleger på fjorden eller skøyteturer på islagte tjern. Til tross for sin faglige posisjon, var Jan også ydmyk i mange situasjoner. Han var en generøs og god lytter som vi kunne gå til for å lufte ulike spørsmål i livet. Vi deler minnene om Jan med Jorunn og familien, den store flokken som han var så heldig å ha rundt seg og som han var så stolt av. Anne Fiksdahl Hanna Gautun Odd Reidar Gautun Bård Hoff Institutt for kjemi, NTNU Minneord Jan Magnus Bakke Professor Jan Magnus Bakke sovnet stille inn 2. januar 2023, 88 år gammel. Han utgjorde en viktig del av grunnmuren i organisk kjemi i Norge. K J E M I 1 2 0 2 3 2 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy