KJEMI nr. 1 - 2023

1 9 K J E M I 1 2 0 2 3 spenner hele 6 eV,5 med difluorkarben som har det høyeste ioniseringspotensiale med over 11 eV. N-heterosykliske karbener (NHK) er mye lettere å ionsiere og ligger omkring 7.5 eV. Ylider med divalente, anioniske, karbonsenter er enda lettere å ionisere, med ioniseringspotensialer i 6-7 eV området. KDF, som forutsett, har de laveste IPene som ligger i området rundt 5-6 eV. Det gir derfor mye mening å bruke KDFene som organiske superbaser,6 og de har allerede blitt brukt som katalysatorer i hydroborering av ketoner og iminer, med bedre resultater enn NHK.7 Til sist er det verdt å nevne at KDF er kanskje de mest kjente stoffene innen karbånfamilien, men det er verdt å ta en titt på en nær relasjon, karbodikarbenene (KDK).8 Som navnet indikerer er de karbåner som er dannet av karbener som binder seg dativt til et sentralt karbonatom. Strukturelt kan man framstille de med resonansform lik allenene, men ulikt som ekte allener er KDK bøyd ved det sentrale karbonatomet. Teoretiske beregninger av fotoelektron spektra antyder også at det ligger to elektronpar på det sentrale karbonatomet i KDK, med lave IP i om- rådet rundt 5-6 eV. KDK får nå også flere applikasjoner innen koordinasjonskjemi og katalyse. ● Figur 1: Øverste rad: Heksafenylkarbodifosforan og dets HOMO og HOMO-1 avledet fra tetthet funksjonsteori. Midterste rad: karbodikarben og andre karbonfamilier med lav valens. Nederste rad: unike KDF komplekser. Formelle ladninger vist i blå og oksidasjonstall vist i rød. Referanser: 1 Ramirez, F., Hansen, B., Desai, N. B. & McKelvie, N. J. Am. Chem. Soc. 83, 3539–3540 (1961). 2 Parkin, G. J. Chem. Educ. 83, 791-799 (2006). 3 Su, W. et al. Nat. Comm. 9, 1-8 (2018). 4 Buchner, M. R. et al. Organometallics 39, 3224-3231 (2020). 5 Ghosh, A. & Conradie, J. ACS Organic & Inorganic Au xx, xxxx (2022). https:// doi.org/10.1021/acsorginorgau.2c00045 6 Vazdar, K., Margetic, D., Kovacevic, B., Sundermeyer, J., Leito, I. & Jahn, U. Acc. Chem. Res. 54, 3108-3123 (2021). 7 Aversa-Fleener, C. R., Chang, D. K. & Liberman-Martin, A. L. Organometallics 40, 4050-4054 (2021). 8 Dyker, C. A., Lavallo, V., Donnadieu, B. & Bertrand, G. Angew. Chem. Int. Ed. 47, 3206-3209 (2008).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy