KJEMI nr. 1 - 2023

1 3 K J E M I 1 2 0 2 3 landet flere ganger tidligere både som foredragsholder, opponent ved doktordisputaser og i diverse komiteer. Han innledet med en litt mer filosofisk betraktning over organisk kjemi i sin helhet før han fortsatte med det som var hoveddelen av foredraget, Transforming natural product synthesis into therapeutic products. Til tross for at han er emeritus fra 2018, har han fortsatt en aktiv forskningsgruppe. Fra aktiviteter i denne viste han synteser av til dels ganske komplekse makrolaktoner som (+)-neosorangicin og (-)-disorazole C1. Med motto «patentér først og publiser deretter» viste han vel også at mye av det han gjør har stort industrielt potensiale, samtidig som strukturene han konsentrerte seg om var komplekse. Dette siste viste han i syntesen av (-)-kolesterol. De fleste vil vel tro at dette molekylet ikke kan være noe å skulle lage verken på laboratoriet eller industrielt. Men overraskende nok så har dette blitt svært etterspurt siden det benyttes i noen av corona-vaksinene. Her «beskytter» det m-RNA slik at det ikke brytes ned for fort. Og fra naturlige kilder er det både komplisert og vanskelig å få tilstrekkelige mengder av forbindelsen. Syntesen er nå faktisk skalert opp til industriell skala. Så her var det nok fornuftig med patent først og publikasjon etterpå. Lørdag var det tid for siste inviterte foredragsholder, professor Karola Grela fra University of Warszawa i Polen. Hans foredrag var «Mission impossible» in ruthenium catalyzed methatesis reaction. Så dermed ble både første (Prunel) og siste foredrag viet metatese-reaksjoner, noe som forteller både om viktigheten og anvendeligheten av denne type reaksjoner. For riktig å understreke hvor utbredt dette er og ikke minst hvor viktig Grela har vært i denne utviklingen, så kan man slå opp på Sigma-Aldrich sine sider og søke på nitro-Grela. Da får man opp flere kommersielt tilgjengelige katalysatorer som altså er oppkalt etter Grela. I foredraget konsentrerte Grela seg mest om metodene og illustrerte dette med flere eksempler hvor disse katalysatorene hadde vært viktig for å få til effektive synteser av forskjellige På sledetur med arrangør og de inviterte foredragsholderne. Fra venstre: Anders Vik, Dieter Schinzer, Karola Grela, A. Ganesan og Joëlle Prunet. Foto: Yngve Stenstrøm.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy