KJEMI nr. 1 - 2023

Tlf.: 22 90 00 00 salg.no@vwr.com P R O S J E K T | P R O S E S S | P R O D U K T | www.kjemidigital.no 2023 KARBÅNER OKV 2023 BLAAFARVEVÆRKET 01

Do You also want to become exhibitor at the new Norwegian LabDays, then please contact us... Bo Rasmussen Jesper Åndahl P: +45 2033 3316 P: +45 2127 0814 E: bo@nordiclabfairs.dk E: jesper.andahl@gmail.com LabDays are organized by J.B. Exhibitions Ltd. Visit our website: https://labdays.nu/english/ Welcome to LabDays Oslo 11 - 12 October 2023 X Meeting Point, Skjetten MEET SOME OF THE COMPANIES THAT HAVE CHOSEN TO PARTICIPATE Sales Manager Odd Arne Jonasmo, Metrohm Nordic AS «Our subsidiary company in Denmark and Sweden have participated at LabDays fairs in their own countries for the last many years with success. So, we didn’t hesitate to sign up when the new LabDays Oslo 2023 was launched. We really look forward to the first LabDays fair at X Meeting Point, and are happy that Norway once again can have an exhibition platform for our industry». Sales Director Nina Nielsen Bjerke, Nerliens Mesansky AS «Nerliens Meszansky, with roots back to 1917, is the oldest company amongst Norwegian suppliers of laboratory equipment. We are very happy that the people behind the LabDays fairs in Denmark and Sweden now have taken the initiative to also conduct their fair in Norway. We think it is important that our industry have a forum where we can meet face-to-face, and ensure a close relation between all parties in our industry. And this is why we take part in the new event.» Owner Terje Aasoldsen, Samsi AS «We have participated at the LabDays fairs in both Denmark and Sweden, so, we were very excited when we heard that the team behind LabDays, were about to start up in Norway. We think it is important to have a forum for the Norwegian Lab industry, so we are excited to be a part of the maiden voyage for the new LabDays Oslo 2023.» BU Manager Laila H. Kvalheim, Holger Hartmann AS «We didn't need much time to think, when we heard about the plans about establish the new LabDays Oslo at X Meeting Point, Skjetten. We therefore look forward to two active days in October later this year.»

K J E M I 1 2 0 2 3 INNHOLD 4 Hasselforelesningen 2022 5 D ivision VI «Chemistry and the Environment» 05.-10. november 2022: Årsmøte IUPAC 8 Noen ord fra presidenten 10 The Norwegian Catalysis Symposium 2022 12 Organisk Kjemisk Vintermøte 2023 18 Karbåner: Den subt i le kjemien t i l nul lverdig karbon 20 Blaafarveværket nominert t i l EuChemS Historical Landmark Award 28 Firmaguiden 29 Innkjøpsregister 31 NKS gratulerer! FORSIDEBILDE: Blaafarveværket: Dagbrudd i Skuterudåsen. Foto: Roger Pihl/Lisens: CC BY NC SA 3.0 Sjekk våre websider for mer informasjon og kontaktdata www.samsi.no Tlf. 35 97 56 00 Lavfelt NMR for raske analyser av protein, fett og vann Med analysetid på to minutter, ingen prøvepreparering eller bruk av løsemidler, er den nye Bruker the minispec lavfelt NMR-teknikk mest miljøvennlig og rimelig per analyse. Metoden er robust og gjør pålitelig bestemmelse av nøkkelparametre som protein, fett og vann i stort sett alt av biologisk materiale og næringsmidler. Teknikken er opprinnelig utviklet for analyse av kroppssammensetning i levende mus og rotter, men kan også direkte anvendes på kjøtt, fisk, pølser, kylling, meieriprodukter etc. Lavfelt NMR regnes i dag som den mest kostnadseffektive og miljøvennlige analyseteknikken for både R&D og industriell bruk. ANALYTICAL APPLICATION SERVICES Samsi janaur 2021.indd 1 03.02.2021 16:17

4 K J E M I 1 2 0 2 3 Marc Fontecave ga en oversikt over det globale energiforbruket og planer om å møte fremtidige utfordringer med økende behov. Han begynte med å diskutere den nåværende energisituasjonen, de vitenskapelige og teknologiske utfordringene vi må møte for å redusere karbonfotavtrykket v årt så godt som mulig samt realistiske 2050 energimiksscenarier – det hele innenfor rammen av fysiske, sosiale og politiske begrensninger. Hasselforeleseren insisterte på at denne overgangen kun vil være mulig med en kombinasjon av nøkternhet og massiv satsing på forskning og innovasjon innen energiproduksjon, transport, industri og bygg. Han minnet også om at samfunnet i årene som kommer vil være helt avhengig av bedre metoder for å samle og lagre energi, produsere kjemikalier, polymerer og medisiner fra fornybare karbonkilder. Fontecave gjorde det klart at kjemi er den viktigste disiplinen for å gå grønt, og understreket den viktige rollen til CO2 som en verdifull karbonkilde. Foredrag 2 I sitt andre foredrag illustrerte Fontecave prinsippene for katalyse gjennom en rekke eksempler for å fremheve fordelene ved bruk av hydrokarboner, CO, H2 eller O2 som utgjør en nyttig form for energilagring (eller brensel) for å produsere varme ved forbrenning, elektrisitet og for organisk syntese. Inspirert av naturlig fotosyntese presenterte Marc Fontecave strategier for å utvikle metoder som bruker solenergi for å generere disse produktene fra CO2 og H2O. Fontecave tok først for seg utformingen av multifunksjonelle porøse hybridfaststoffer som kombinerer katalyse, lysfangst og porøsitet. Innlemmelsen av en fotosensibilisator og en katalysator i en fast MOF tillater oksidasjon av vann i vandig løsning uten å bruke et edelmetall. Deretter gikk han dypere inn i reduksjonen av CO2 til etylen og etan med en energieffektivitet på to prosent ved å bruke et lavkostsystem som kobler en fotovoltaisk celle og en elektrokjemisk celle, med videre optimalisering for å minimere energitap. Til slutt fortalte han om nyere studier på en heterogen katalysator som er i stand til å omdanne CO2 til etanol. Studier av mekanismene bak disse reaksjonene vakte spesiell interesse hos publikum og ble et tema i den avsluttende diskusjonen. ● Hasselforelesningen 2022 Årets «Hassel» var den 42. i rekken. Foredragsholder var professor Marc Fontecave fra College de France i Paris. Tittel på Hasselforelesningen var «Necessities and challenges of the energetic transition», og et annet foredrag holdt av Fontecave hadde tittelen «From CO2 to fuels: Bioinspired metal catalysts». Mohamed Amedjkouh, Associate Professor Kjemisk institutt, UiO Professor Marc Fontecave

5 K J E M I 1 2 0 2 3 Møtet og konferansen ble arrangert i Nord-­ Kambodsja, i Siem Reap som ligger i nærheten av tempelanlegget Angkor Wat. IUPAC, Div. VI organiserte sitt eget to-dagers symposium under konferansen. Et heldags divisjonsmøte ble avhold i forkant av konferansen. Nåværende president i divisjonen, professor Roberto Terzano (Universitet i Bari, Sør-Italia), åpnet møtet og introduserte alle medlemmene som var til stede. Han gikk gjennom fagprogrammet under APCE & CECE & ITP & IUPC-konferansen og IUPACs egne faglige aktiviteter under konferansen. Deretter ble årets budsjett diskutert og den finansielle rammen for 2023 ble lagt fram. Divisjonens aktiviteter og bidrag i IUPACs faggrupper som CHEMRAWN, Committees on Chemistry and Industry (COCI), Chemical education (CCE), Terminology, Nomenclature and Symbols (ICTNS), Advisory boards (PAC-EAB) og Green Chemistry and Sustainable Developments, ble presentert og diskutert. Deretter ble også arbeidet i divisjonens underkomiteer presentert av lederteamet. Dette inkluderte komiteene Chemical and biophysical Processes in the Environment, Crop Protection samt Young Observers Division Group. Konferansebidrag fra IUPAC I 2023 Etter at komitearbeidet var presentert og diskutert, ble IUPAC og divisjonens planer for bidrag til konferanser og egne symposier introdusert for 2023. Det er planlagt seks ulike konferanser hvor IUPAC-divisjonen skal bidra: 1 15th IUPAC International Congress of Crop Protection Chemistry (New Delhi, India, March 2023, https://iupac.org/event/15th-iupac-international-congress-of-crop-protection-chemistry/) 2 IUPAC generalforsamling (The Hague, Nederland, August 2023): https://iupac2023.org/#:~:­ text=The%20KNCV%20and%20NWO%20 organize%20the%20IUPAC%20General,combined%20with%20the%20annual%20Dutch%20 chemistry%20congress%20CHAINS Division VI «Chemistry and the Environment» 05.-10. november 2022: Årsmøte IUPAC Som delegat fra Norsk Kjemisk Selskap, Faggruppe for Analytisk Kjemi (NKS-FAK), deltok Roland Kallenborn på årsmøtet i Division VI, Chemistry and the Environment, International Union for Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Årets møte ble avholdt i kombinasjon med en felles konferanse sammen med Asian Pacific Symposium on Microscale Separation and Analysis (APCE), International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis (CECE) and the International Symposium on Electro- and Liquid Phase – Separation Techniques (ITP). Roland Kallenborn, professor i organisk analytisk kjemi, Fakultet for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap (KBM); Norges Miljø og Biovitenskapelig Universitet (NMBU), Ås

6 K J E M I 1 2 0 2 3 3 International Conference of Chemistry and the Environment (ICCE 2023 I Venezia, Juni 2023), i samarbeid med European Chemical Society, Division for Chemistry and the Environment (EuChemS-DCE, www.icce2023.com). 4 IUPAC World Congress (The Hague, Nederland, August 2023) 5 Working Group meeting with IUPAC Div. V – Analytical Chemistry 6 Global Women Breakfast (February 2023, https://iupac.org/gwb/) Som en del av den generelle administrative delen, ble deretter den nye overordnete IUPAC-strukturen introdusert for delegatene. Denne strukturen skal ivareta globale utfordringer på en bedre måte. Her skal et betydelig fokus ligge på et nytt faglig styre som også skal inkludere relevante eksterne medlemmer. I tillegg ble utfordringen med å rekruttere faglig aktive delegater fra de nasjonale selskapene diskutert. Som avslutning av formiddagssesjonen ble (før lunsj) divisjonens internett- aktiviteter og synlighet i sosiale medier tatt opp. Etter lunsj ble det gruppearbeid i de ulike underkomiteene. Her ble det satt søkelys på avslutning av det tematiske arbeidet for 2022. En diskuterte også status og identifiserte behov for oppfølgingsarbeidet. Deretter ble planene for det kommende året diskutert med spesielt fokus rundt bidraget til verdenskongressen i august 2023 samt forbedret samarbeid med andre relevante divisjoner. Møte ble avsluttet rundt kl. 18:00 lokal tid. IUPAC-symposium Dagen etter startet konferansen på ettermiddagen med IUPAC-symposiet. En generell IUPAC-sesjon introduserte divisjonens arbeid (Robero Terano) og IUPACs historie (professor Bipul Saha (Sagar Group, India). Deretter fikk APCE, CECE og ITP ordet for å introdusere sitt arbeid, offisielt åpne konferansen og hilse på deltakerne. Dagen ble avsluttet med flere plenarforedrag (Bettina Couderc – Etiske utfordringer i vitenskapens verden; Martin Gilar – LC/MS metoder i medisinske anvendelser). Neste dag startet IUPAC symposiet på formiddagen med en sesjon som handlet om poly- og perfluoroalkyl stoffer (PFAS). Både analysemetoder, eksponeringskilder, trender og lang- tidseffekter ble presentert i sju fagpresentasjoner. På ettermiddagen, etter lunsj, startet IUPACsesjonen rund mikro- og nanoplast i miljøet.

7 K J E M I 1 2 0 2 3 Med 11 fagpresentasjoner var dette en av konfe- ransens største tematiske sesjoner. Undertegnete holdt en presentasjon om mikroplast i innemiljøet på arbeidsplasser i norske plastgjenvinningsbedrifter på Østlandet. Dette var et prosjekt som ble gjennomført i samarbeid med Statens Arbeidsmiljøinstituttet (STAMI, Dr. Stine Eriksen Hammer og samarbeidspartnere) som en del av et pågående EU-prosjekt (Elucidating the impact of plastics on human health = PlasticFatE). Med dette var IUPACs bidrag til konferansen avsluttet, og undertegnete fulgte deretter programmet til felleskonferansen rundt separasjonsteknikker, kjemiske sensorer, elektroforese, biosensorer, mikroskopi, biomarkører, biomedisin, kolonnekromatografi og spektroskopi. I tillegg til faglig påfyll ble det tid til en del kulinariske, sosiale og kulturelle opplevelser, samt ekskursjoner sammen med IUPAC-kollegaer og den norske deltakergruppen. Den norske gruppen besto, i tillegg til undertegnede, av professor Hanne Røberg-Larsen (Kjemisk institutt, Universitet i Oslo) og professor Steven Wilson (Kjemisk Institutt, Universitet i Oslo). Både konferansen og landet Kambodsja ble en unik og uforglemmelig opplevelse både faglig og kulturelt. Takk for en hyggelig og lærerik tur! ●

8 K J E M I 1 2 0 2 3 Noen ord fra presidenten Vet du hva målet til NKS som organisasjon er? Hva er NKS, og hvor skal vi? På vår nettside står det under fanen Om NKS og Formål: «Norsk Kjemisk Selskap ble stiftet i 1893 og har som formål å arbeide for kjemiens fremme i vitenskap, teknikk og undervisning, samt å representere norske kjemikere i internasjonale fora». Dette er vel og bra. Våre mange aktiviteter i hele landet gjennom året representerer jo godt dette formålet. Jeg mener likevel at det er litt for vagt. Det fremgår ikke for en utenforstående med klarhet hva NKS er. Man kan jo alltids google, og med søkeord NKS får du frem velkomstsidene til Norske Kvinners Sanitetsforening. Synlighet og samfunnsrelevans er da problemstillinger som også dukker opp i mitt hode (de har en virkelig forbilledlig internettside). Vårt formål ble skrevet i en tid da verden så ganske annerledes ut enn i dag, og jeg mener vi trenger en klarere og mer tidsriktig formulering av vår visjon, vår misjon og hva vi skal være i samfunnet. Vi må også formidle noe om hvilke verdier vi står for i vårt virke. Vi trenger nok ikke å skifte intensjonen bak vårt gamle formål, men vi må fornye den og peke på kjemi som en positiv kraft i samfunnet. Hva med en visjon? «Kjemisk vitenskap, teknikk og undervisning er sentrale drivkrefter i det bærekraftige samfunnet». Vår misjon er da å promotere kjemisk vitenskap, teknikk og utdanning som sentrale elementer for å oppnå en bedre og bærekraftig verden. Jeg synes dette setter vårt formål inn i et moderne perspektiv og med klarhet. Klarhet og eksplisitte formuleringer er viktige. Bærekraft er for meg noe implisitt i det vi allerede gjør, så det føles ikke som noe legges til. Hva er vi (mer eksplisitt)? NKS er en samlende kraft for norsk kjemi som representerer Norge i internasjonale fora. Vi formidler kjemisk kunnskap og har fagrelevante aktiviteter til medlemmer (og allmennheten). NKS bidrar til utdanning og videreutvikling av vitenskapsinteresserte, spesielt kjemikere. Vi skaper lokale og nasjonale arenaer for nettverksbygging, og fremmer kjemiens sentrale rolle for et bærekraftig samfunn. Disse setningene sammen med en visjon og et formål, representerer godt vår strategi, og vi burde fronte dette på en mer eksplisitt måte for vår organisasjon. Det eneste som jeg mener mangler er en setning om verdier: «NKS er en kraft for å sikre trygghet, mangfold, likhet og inkludering i våre aktiviteter og vitenskap som helhet». Det kan jo også diskuteres om vi burde ta stilling til verdensbegivenheter (og be noen i Kreml om å ta seg en bolle). Jeg håper at vi gjennom en strategiprosess dette året får sammen formulert og formalisert dette i NKS. Si hva DU mener om saken i vår digitale forslagskasse (knapp øverst på www.kjemi.no) eller skriv en rivende kritikk av mine ord i neste nummer av Kjemi! Vervekampanje Hovedstyret jobber med en vervekampanje som tentativt vil lanseres senere på vårparten. Stay tuned! Det er jo ikke ukjent at selskapet har en Godt nytt år! Kanskje en klisjé, men det er noe med overgangen til et nytt år som bærer med seg en fornemmelse av fornyelse, en mulighet til å starte på nytt. Jeg ser frem mot å fortsette det gode arbeidet som ble påbegynt i fjoråret og fornye oss etter pandemiens herjinger. Hovedstyret har ambisiøse planer for 2023 og skal stå på for å realisere disse.

9 K J E M I 1 2 0 2 3 Farge-etikettskriver Hjelper deg å overholde internasjonale retningslinjer for merking av kjemikalier (GHS-merking). Fordeler med farge-etikettskriver  Lag dine egne farge-etiketter raskt og e ektivt.  Ingen krav til minimumsantall - du lager akkurat de etikettene du trenger.  Vær din egen sjef over produksjon og utforming av etiketter.  Unngå å kaste ukurante etiketter på grunn av endringer.  Produser det du trenger når du trenger det.  Flere modeller å velge mellom. 99 28 58 18 - www.taelektronikk.no - post@taelektronikk.no synkende medlemsmasse, selv om det kan virke å ha stabilisert seg noe etter at mange av faggruppenes aktiviteter og møter har startet opp igjen i 2022. Vi må huske at rekrutteringen ikke bare handler om penger, men om å fostre og fange opp de nye engasjerte ildsjelene som skal være selskapets drivkrefter i fremtiden. Det ligger dermed også på den nåværende medlemsmassen å gjøre selskapet tidsriktig og relevant for de nye som skal til – noe som er bakgrunnen for revitaliseringsprosessen som ble initiert i fjor. Nytt redaksjonsråd Her er det fremskritt å spore; det nye redaksjonsrådet for bladet Kjemi konstituerte seg selv på et møte 5. desember og består av representanter fra faggruppene våre som skal se på innhold og kvalitet i bladet fremover. En stor takk til Kirsti Marie Jegstad (OsloMet) som tok på seg rollen som leder for rådet. Vi gleder oss til å se hva som skjer fremover med vårt medlemsblad! Videre har hovedstyret jobbet med å fornye vårt samarbeid med Tekna som siden 2014-2015 har dødd helt ut, og vi ser nå konkret på hvordan vi skal få til felles arrangementer dette året. Dette kan bli et svært spennende samarbeid hvor våre aktiviteter får synlighet ovenfor Teknas medlemmer (som helt klart trenger mer kjemitilbud) og vice versa – noe som vi håper kan være gjensidig verdifullt for våre organisasjoner. Til slutt vil jeg rette en stor takk til våre medlemmer – nettopp deg! Ditt medlemskap muliggjør at vår organisasjon kan utvikle seg, og vi i hovedstyret jobber målrettet for at NKS skal kunne gi deg stadig mer igjen for dette medlemskapet enn i dag. En spesiell takk går denne gang til ildsjelene som sitter i styrene (lokalavdelinger, faggrupper og konferanser m.m.) og engasjerer seg i å delta og lage interessante og gode medlemsaktiviteter – dere er viktige drivkrefter i vår organisasjon. La oss alle sammen ta kjemi og NKS til nye høyder i år!

1 0 K J E M I 1 2 0 2 3 Unfortunately, the first invited speaker, Professor Yi Cui from Stanford University had to cancel due to illness. His original talk was entitled: «Tuning Electrocatalysts for Clean Energy». Hopefully, there will be another opportunity to learn more about this exciting topic on a future event. Hilde Venvik (NTNU) was graciously able to step in on short notice and gave a talk entitled: «In situ NAP-XPS characterization of PdAg hydrogen membranes and catalytic model system». Hilde gave a presentation on developments made at the HIPPIE beamline at the MAXIV synchrotron in Lund, Sweden. The near ambient pressure X-ray photoelectron spectroscopy method is maturing, and she showed insights obtained for Pd and PdAg catalysts for CO oxidation. Moreover, the approach has been extended also to investigate hydrogen gas separation with membranes of the same materials. The second talk was given by Terje Hauen from SEID. SEID is a company with headquarters near Sandnes that specializes in low temperature plasma reactors. SEID has decades of experience with making ozone from oxygen, and also with nitrogen activation. Recent developments were in the area of methane decomposition into hydrogen gas and carbon black. Hongfei Ma (NTNU) gave a presentation related to the upgrading of biomass derived lignin oils. Using model molecules, he was able to derive a reaction network for the hydrodeoxygneation reaction. Sebastian Prodinger (UiO, in collaboration with Haldor Topøe A/S within the iCSI center) presented recent progress towards controlling the Al location in mordenite zeolite frameworks using inorganic templating. Both the choice of anion in the aluminum source and the cation in the hydroxide (sodium or potassium) have profound influence on the preferred Al substitution sites. Mouhammad Abu Rasheed (UiO, in the context of the ERC-SYNERGY CUBE project) has taken inspiration from enzyme catalysis to develop copper based complexes that can catalyze the selective oxidation of cyclohexane. Francesca L. Bleken (SINTEF, in collaboration with ELKEM) presented theoretical investigations of methyl chloride decomposition on copper surfaces and silicon doped copper surfaces. This is an important step in the manufacturing of silicone products. Eight presentations After lunch, the program comprised eight presentations. Izar Capel Berdiell (UiO, in collaboration with Haldor Topøe A/S) showed recent progress in the use of operando X-ray diffraction methods to monitor the deactivation of a working zeolite catalyst during the conversion of methanol to hydrocarbons. Ask Lysne (NTNU, within the context of FME Bio4Fuels) discussed the development of a nickel cobalt catalyst that was resistant to tar and tar compounds in steam reforming of biomass derived syngas. Evgeniy Redekop (UiO) highlighted the use of transient methods and the TAP reactor to study reaction kinetics. He also presented recent developments at the FinEstBeaMS beamline at MAXIV in photoionization based mass spectrometry for isomer selective product analyses. Raquel Jimenez Rama (UiO) presented a mechanistic study of palladium-­ catalyzed C-N couplings. Using both experiment and theory, Raquel has proposed a catalytic cycle and determined the resting state of the catalyst. Torstein Fjermestad (UiO) presented a multiscale The Norwegian Catalysis Symposium 2022 The 2022 Norwegian Catalysis Symposium was organized in Stavanger December 1-2. 2022. This was the first time the symposium was held in Stavanger, and the board of the Catalysis Division would like to commend Professor Zhixin Xu on an excellent event! The event gathered 39 participants from the Norwegian catalysis community, representing 6 different institutions and 1 company, including NTNU, Universities of Stavanger, University of Oslo, IFE, SINTEF, NORCE, SEID AS. Professor Zhixin Xu and Professor Stian Svelle

1 1 K J E M I 1 2 0 2 3 model for the formation of dimethyl ether from methanol over a zeolite catalysts. By bridging reaction mechanisms from theory with macroscale transport models, he is building a model to simulate both reaction and deactivation for the conversion of methanol to hydrocarbons. Karoline Kvande ((UiO, in collaboration with Haldor Topøe A/S within the iCSI center) presented new results on the stepwise conversion of ethane to ethylene over copper loaded zeolites. This represents an extension on previous studies of the oxidation of methane to methanol using the same catalyst system. Finally, Song Lu (UiS) closed the first day of the symposium by presenting recent progress on the development of carbon supported nickel single atom catalysts for the electrocatalytic reduction of carbon dioxide. The oral session was followed by 9 poster presentations before the symposium dinner. MOF synthesis and characterization The second day started with plenary speaker Petra Ágota Szilágyi (UiO). She discussed strategies for MOF synthesis and characterization using a number of MOF-metal host-guest composites. She summarized the effect of pore size and functionalities on the ability of the frameworks to incorporate, control the geometry of, and interact with the guest particles. She used some examples to demonstrate how the above effects contribute to the catalytic performance of the host-guest composite materials in selected reactions. Tomás Cordero Lanzac (UiO, within the context of EU Horizon 2020 COZMOS project) made a very comprehensive presentation on CO2 conversion to hydrocarbons. The work spans from laboratory catalyst fundamental study, catalyst scale-up, kinetic modeling, reactor design, plant simulation, and LCA analysis of the process. Björn Frederik Baumgarten (NTNU) presented their recent work on CO2 hydrogenation to methanol on indium-based catalysts, using alginate as precursor and benchmarked with the impregnated catalysts. He proposed to use in-situ mass analyzer for future coking study during further MTO process. Bjørn Gading Solemsli (UiO, within the iCSI center) presented the use of Cu-exchanged mordenite (MOR) and ZSM-5 (MFI) microporous zeolites for the stepwise methylation of propylene, ethylene and benzene, building on previous studies of the direct, stepwise methane-to-methanol reaction. Vladyslav Shostak (UiO) made a presentation on the transient adsorption-diffusion models for hydrocarbon transport in microporous materials, using C2-C4 hydrocarbons in ZSM-5 as case study. He concluded that accounting for microporous diffusivity in models significantly improved the description of gas transport. Ljubiša Gavrilović (IFE, in collaboration with NTNU, funded by NFR) presented the application of a dynamically operated Fischer-Tropsch reactor where the produced water is removed by zeolite adsorbents to increase CO conversion and higher hydrocarbon (wax) selectivity while protecting the Co-based FT catalysts from oxidation. Finally, Hilde Johansen Venvik (NTNU) introduced the Nordic Catalysis Symposium in 2024, which will be organized in Stavanger, and the European Congress om Catalysis in 2025, which will be organized in Trondheim. ● Professor Petra Ágota Szilágyi, UiO Professor Hilde J. Venvik, NTNU

1 2 K J E M I 1 2 0 2 3 Siden oppstart i 1986 har Organisk Kjemisk Vintermøtet blitt arrangert hvert år fram til og med 2020. Men dessverre gjorde pandemien at både 2021- og 2022-møtene ble avlyst. I 2021 skjedde dette i god tid før arrangementet, men i 2022, ble dette avlyst kun en måned før det skulle gå av stabelen. Den tålmodige arrangøren, førsteamanuensis Anders Vik fra Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, har stått som arrangør i alle tre årene, og har nok fått en del ekstra jobb med påmeldinger, invitasjoner og deretter avlysninger. Men dette har kanskje gitt litt ekstra erfaring, for årets møte ble særdeles vellykket. Det var også tydelig at mange var «sultne» på et møte nå og 134 påmeldte, som er i overkant av hva man har hatt tidligere år, sier vel sitt. Arrangementet gikk av stabelen på Thon hotell Skeikampen som har vært vertskap i alle år siden 2011. Dermed er tidligere deltagere godt kjent med fasilitetene og hotell-personale kjent med arrangementet. Begge deler sikrer at møtet blir vellykket rent arrangementmessig. At det i løpet av et par dager kom nesten én meter med snø, gjorde jo også stemning spesiell med et utrolig vakkert vinterlandskap utenfor. De fire inviterte foredragsholderne som kom fra vesentlig mer snøfattige steder, satte ekstra pris på at værgudene var på lag. Fire gode plenarforedragsholdere Den faglige delen av programmet startet tradisjonen tro kl. 15.00 torsdag etter en god lunsj. Etter at årets arrangør Anders Vik hadde åpnet møtet var det tid for første inviterte foredragsholder, Dr. Joëlle Prunet. Hun er opprinnelig fransk og har all sin utdannelse derfra, men er nå ansatt ved University of Glasgow i Skottland. Hennes tema var Olefin metathesis: From natural product synthesis to polymer functionalisation. Nobelprisen i kjemi ble som kjent tildelt Grubbs, Chauvin og Shrock i 2005 for utviklingen av metatese-reaksjonen i organisk syntese. Reaksjonen som enkelt forklart binder sammen to alkener for å gi et nytt alken, er blitt svært populær og har vært mye benyttet ikke minst i syntesen av komplekse naturprodukter. Prunet ga da også en flott gjennomgang av det som var gjort i hennes forskningsgruppe både i synteser av taxol, sidekjeden i dolabelide C og ikke minst i en perfekt topologisk-kontrollert syntese av polymeren av en amylose-analog kalt PEGose. Først ute fredagen var professor A. Ganesan fra University of East Anglia i England. Han er av indisk avstamning, men har bodd mesteparten av tiden i Malaysia før han for noen år siden fikk stillingen i England hvor han er en svært produktiv forsker. Tittelen på hans foredrag var Three motivations for organic synthesis: Why, what, and how? Tittelen kan man vel si er noe original, men spørsmålene i seg selv er definitivt relevante. Både masterstudenter, stipendiater og de som er kommet litt lenger, og som strever med å få bevilgninger fra NFR og andre institusjoner, er vel dette spørsmål noen og enhver kan stille seg. Ganesan valgte å besvare spørsmålene med eksempler fra egen forskning. Dette gjorde han på en meget god måte. For sitt «Why» beskrev han syntesen av en selektiv histon deacetylase-­ inhibitor. For sitt «What» beskrev han syntesen av sjeldne heterosykler for fragment-basert forskning. Og for sitt «How» viste han til syntesen av biomimetisk totalsyntese av prenylerte indolalkaloider. I alle tilfeller har resultatene potensiale til å ha stor nytteverdi for mennesker. Den andre foredragsholderen, professor Dieter Schinzer fra Universität Magdeburg i Tyskland, kan vel kalles Norges-venn, siden han har vært i Organisk Kjemisk Vintermøte 2023 Etter 3 lange år og 2 utsatte vintermøter var organisk kjemi-Norge i gang igjen. Organisk Kjemiske Vintermøte, OKV36, gikk av stabelen 5.-8. januar 2023. Høy deltagelse, gode faglige bidrag og godt skiføre gjorde møtet riktig vellykket. Professor Yngve Stenstrøm, NMBU

1 3 K J E M I 1 2 0 2 3 landet flere ganger tidligere både som foredragsholder, opponent ved doktordisputaser og i diverse komiteer. Han innledet med en litt mer filosofisk betraktning over organisk kjemi i sin helhet før han fortsatte med det som var hoveddelen av foredraget, Transforming natural product synthesis into therapeutic products. Til tross for at han er emeritus fra 2018, har han fortsatt en aktiv forskningsgruppe. Fra aktiviteter i denne viste han synteser av til dels ganske komplekse makrolaktoner som (+)-neosorangicin og (-)-disorazole C1. Med motto «patentér først og publiser deretter» viste han vel også at mye av det han gjør har stort industrielt potensiale, samtidig som strukturene han konsentrerte seg om var komplekse. Dette siste viste han i syntesen av (-)-kolesterol. De fleste vil vel tro at dette molekylet ikke kan være noe å skulle lage verken på laboratoriet eller industrielt. Men overraskende nok så har dette blitt svært etterspurt siden det benyttes i noen av corona-vaksinene. Her «beskytter» det m-RNA slik at det ikke brytes ned for fort. Og fra naturlige kilder er det både komplisert og vanskelig å få tilstrekkelige mengder av forbindelsen. Syntesen er nå faktisk skalert opp til industriell skala. Så her var det nok fornuftig med patent først og publikasjon etterpå. Lørdag var det tid for siste inviterte foredragsholder, professor Karola Grela fra University of Warszawa i Polen. Hans foredrag var «Mission impossible» in ruthenium catalyzed methatesis reaction. Så dermed ble både første (Prunel) og siste foredrag viet metatese-reaksjoner, noe som forteller både om viktigheten og anvendeligheten av denne type reaksjoner. For riktig å understreke hvor utbredt dette er og ikke minst hvor viktig Grela har vært i denne utviklingen, så kan man slå opp på Sigma-Aldrich sine sider og søke på nitro-Grela. Da får man opp flere kommersielt tilgjengelige katalysatorer som altså er oppkalt etter Grela. I foredraget konsentrerte Grela seg mest om metodene og illustrerte dette med flere eksempler hvor disse katalysatorene hadde vært viktig for å få til effektive synteser av forskjellige På sledetur med arrangør og de inviterte foredragsholderne. Fra venstre: Anders Vik, Dieter Schinzer, Karola Grela, A. Ganesan og Joëlle Prunet. Foto: Yngve Stenstrøm.

1 4 K J E M I 1 2 0 2 3 naturprodukter. For øvrig viste det seg at det snørike landskapet utenfor vekket gode barndomsminner fra et Warszawa hvor snø hadde vært til stede, men som han knapt hadde sett i voksen alder. På spasertur ute endte det da også med at han «forsvant» inn i noen snøskavler. Og alle de andre (gode) bidragene I tillegg til plenarforedragene var det meldt opp 20 kort-foredrag og 36 postere. Så det var nok av bidrag. De inviterte foredragsholderne uttrykte at de var imponert over bredden i norsk organisk kjemisk forskning og også kvaliteten på både foredrag og postere. Intensjonen med hele OKV har jo vært at spesielt de unge og fremadstormende forskerspirene skal få øvd seg i presentasjon av interessante og gode prosjekter. Så prioriteten for å få plass på podiet ligger da på master-studenter, PhD-stipendiater og post doc.’er. Det er selvsagt på foredragssiden at det noen ganger må prioriteres. I praksis er det fra de to sistnevnte gruppene de fleste bidragsyterne kommer fra - det er vel heller sjelden at master- studenter våger seg opp. Men til gjengjeld bidrar de da enda mer gjennom alle posterne. Det er jo viktig også å poengtere at for å kunne søke på reisestipend så må man ha et bidrag (i tillegg til å være medlem av NKS og FOK). Også i år var det svært varierte bidrag som viser bredden i landet. At det i tillegg var et par bidrag fra nordmenn som har tatt forskningsopphold i utlandet og stipendiater som er ansatt i Norge, men presenterte det de har gjort før de kom hit, setter vel bare litt ekstra krydder på bredden av kompetanse som finnes. Bidragene gir som sagt et godt bilde av det som rører seg rundt omkring i kjemi-Norge. Her var det totalsynteser av fettsyrer, heterosykler og andre interessante strukturer, syntesemetodikk, enzymer, karbenkjemi, katalytisk kjemi, «grønn» kjemi, og mye mer. Nytteverdien blir også poengtert på de fleste av bidragene slik at man får et godt inntrykk av potensialet for det som gjøres. Bankett og prisutdelinger Etter avsluttet program var det som vanlig generalforsmaling med valg i Faggruppen for Organisk Kjemi (FOK) og deretter avsluttende bankettmiddag. Flere av sponsorene har nærmest gjort det til en tradisjon å ha egne konkurranser med premieutdelinger. Dette er et morsomt ekstra innslag som jeg tror de fleste setter pris; litt alvor og mest moro. Her var det Biotage, CAS, Matrix, Merck, Nerlien og Teknolab som hadde hatt egne konkurranser og delte ut priser til de som ble trukket ut. I tillegg skal også den vanskelige Som man ser var det intet å si på snøforholdene på Skeikampen hvor også arrangørene Anders Vik (til venstre) og Trond Vidar Hansen måtte trå til. Foto: Joël Prunet.

1 5 K J E M I 1 2 0 2 3 avgjørelsen tas med utdeling av pris for beste bidrag. Årets jury ble oppnevnt til å være to av de inviterte foredragsholderne, Dieter Schinzer og Joëlle Prunet. Som de påpekte var ikke dette noe enkelt valg med svært mange og gode bidrag både for foredragene og posterne. Prisen for beste foredrag gikk til Alexandra Kondratieva fra Annette Bayers gruppe ved UiT. Tittel på foredraget var «Synthesis of metallo b-lactamase inhibitors». Beste poster var enda vanskeligere å avgjøre så der ble det tredelt førsteplass til Jan-Åke Husmann fra Bengt-Erik Haugs gruppe ved UiB for «Structure-based design of FMN riboswitch ligands as new leads for broad-spectrum antibiotics», Sara Barrrranco Campos fra Hans-René Bjørsviks gruppe også fra UiB for «Redesigning clozapine for the potential treatment of melanoma brain metastases», og Karina Ervik fra Trond Vidar Hansens gruppe ved UiO med sitt bidrag «Total synthesis of the specialized pro-resolving mediator RvD5n-3 DPA». Også denne gang ble det pekt ut en ung, lovende forsker til «Young investigator award». Dette er jo en gylden anledning til å møte andre i samme aldersgruppe for å bygge nettverk som man forhåpentlig kan bygge videre på i en frem- tidig forsker-karriere. I år falt valget på førsteamanuensis Eirik Solum fra NTNU og UiT. Det er bare å gratulere med prisen og ønske lykke til på møtet som finner sted i Ghent i Belgia i juli 2023. Sponsorer og støtte Gode sponsorer er selvsagt svært viktige medspillere for å få i havn et vellykket møte ikke minst økonomisk. Noen har jo også utstillinger for presentasjon av varene de selger. Og også dette er det mange som setter pris på ved å bli gjort oppmerksom på nye produkter. En spesiell takk rettes derfor til alle sammen med en oppfordring til leserne om å benytte dem når det er mulig; uten denne støtten ville ikke et slikt arrangement kunne gjennomføres i sin nåværende form, og det ville ikke vært mulig å dele ut reisestipend for å dekke møteutgiftene for mange av master- og Ph.d. studentene. At årets arrangør i tillegg hadde fått inn rekordsum i sponsormidler var selvsagt også positivt og lover godt for fremtidige møter. Så i alfabetisk rekkefølge: Takk til Avantor, Bayer, Biotage, Borregaard, CAS, Chemring Nobel, ChemSupport AS, Chiron, Dynea, Elsevier, FFI, Dipl. Ing. Houm AS, GE-Healthcare, GC Rieber, Jotun, Kappa solutions, Matriks, Merck, Mettler Toledo, Nerliens Meszansky, Syklotronsenteret, Teknolab AS, ThermoFischer Scientific, Xellia og Ås produksjonslab. I tillegg en spesiell takk til Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt og ikke minst Norges Forskningsråd for viktig økonomisk støtte. Konklusjon og neste gang Som det innledningsvis ble nevnt så var det tydelig stor interesse for arrangementet etter to «tørre» år med avlysninger. All ære til årets arrangør med Anders Vik i spissen. Det har utvilsomt vært en del ekstra jobb med påmeldinger, invitasjoner og avlysninger. Men omsider gikk dette som smurt og det ble da et vellykket møte til slutt. Det skal vel også nevnes at de inviterte foredragsholderne ble invitert opprinnelig i 2020, og har vært klar for levering alle tre ganger. Dette er jo også flott at de har holdt ut i tre lange år og forteller kanskje også at det ettertraktet å få komme til et vinterkledd fjell-­ Norge. Så kan man vel si at for de stipendiatene og master-studentene som skulle deltatt i 2021 eller 2022, er det jo synd at de mistet denne muligheten. Men vi får håpe at mange av dem har fått nye arbeidsplasser og kan komme med som deltagere i nye roller. At det dessuten ble hele 27 sponsorer med stort og smått, noe som er en kraftig økning fra tidligere møter, lover jo også godt. Vi får håpe at så mange som mulig blir med også på kommende møter. Et arrangement som dette er selvsagt ikke noe én person kan ta på seg. Så en spesiell takk går selvsagt også til alle som har vært med i arrangør-komiteen som foruten Anders Vik har bestått av Trond Vidar Hansen, Åshild Moi Sørskår, Mathias Ryslett Lepsøe, Marcus de Bourg og Karina Ervik. På banketten etter møtet og generalforsamling i FOK ble neste års arrangør annonsert. Ballen sendes da nordover til førsteamanuensis Jørn H. Hansen fra Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Med gode hjelpere og mye erfaring tviler vel ingen på at det blir en begivenhet og se frem til. Så håper vi både for Jørns og arrangementets skyld at deltagere og sponsorer stiller opp også i 2024. Husk at dette er en ypperlig arena og møteplass både for forskning, nye bekjentskaper, sosiale relasjoner, og presentasjoner av forskning og salgbare produkter. Så følg med så kommer det nok en invitasjon i løpet av året! ● Husk at dette er en ypperlig arena og møteplass både for forskning, nye bekjentskaper, sosiale relasjoner, og presentasjoner av forskning og salgbare produkter. Så følg med så kommer det nok en invitasjon i løpet av året! "

2022 Bestsellers in Chemistry Schrödinger in Oxford by David C Clary (University of Oxford, UK) “This is a biography of a towering figure in the most marvellous century of science, just past. The delight of this book is to share with its reader the miracle of Schrö dinger’s equation in which it was revealed how solid matter partakes of the properties of waves...” John Polanyi FRS Nobel Laureate in Chemistry, 1986 “Clary’s account makes for fascinating reading, not least because of its clear style and copious citation of primary sources and original scientific articles. The author provides a compelling narrative of ... Schrö dinger’s departure in 1933 from a highly eminent position at the University of Berlin to a precarious, untenured position at Magdalen College ... with political and scientific considerations deftly woven together.” Science 420pp Mar 2022 978-981-125-100-9(pbk) US$38 £35 978-981-125-000-2 US$98 £85 978-981-124-996-9(ebook) US$157 £135 Spinach on the Ceiling The Multifaceted Life of a Theoretical Chemist by Martin Karplus (Harvard University, USA & Université de Strasbourg, France) “Karplus’s tales of a turbulent graduate school experience at Caltech will inspire readers to muster fortitude when everything seems to be spinning out of control. Karplus balances rigorous scientific discussions with refreshing chapters expounding his passion for photography and gastronomy.” Nature Chemistry, May 2020 312pp Jul 2020 978-1-78634-806-7(pbk) US$38 £25 978-1-78634-802-9 US$88 £75 978-1-78634-803-6(ebook) US$141 £120 Ethics of Chemistry From Poison Gas to Climate Engineering edited by Joachim Schummer & Tom Børsen (Aalborg University, Denmark) “The book provides in a very well prepared manner many historical and recent cases that splendidly serve in undergraduate teaching, in classes of either ethics, history of chemistry, or chemistry proper ... it is unconditionally recommended for both teaching and for the profession.” Dieter Wöhrle Chemie in unserer Zeit “The editors have endeavored to make the book unbiased and readable for a broad audience, as stated in their introduction: ‘Meeting a Teaching Need’. This is a valuable book for a science ethics or chemistry library collection. CHOICE Readership: Undergraduate students, graduate students in chemistry and chemistry lecturers. 568pp Mar 2021 978-981-124-948-8(pbk) US$68 £60 978-981-123-353-1 US$198 £175 978-981-123-354-8(ebook) US$317 £280 Title by Nobel Laureate The Periodic Table Past, Present, and Future by Geoff Rayner-Canham (Memorial University of Newfoundland, Canada) “Many quest ions are deal t wi th in a clearly written way in this stimulating and innovative book. The reader will quickly become interested in the subject and will be taken on tour through this Periodic Table in a very readable way, both for students and teachers ... The number of illustrations is good, and clear. This book is indeed unique and quite thought-provoking ... This book is highly recommended for students, teachers, researchers and not only chemists! Geologists, biochemist and also physicists will find it very interesting to read.” Chemistry International 312pp Aug 2020 978-981-124-949-5(pbk) US$48 £40 978-981-121-848-4 US$98 £85 978-981-121-849-1(ebook) US$157 £135 Laboratory Scientific Glassblowing A Practical Training Method by Paul Le Pinnet (SOG Ltd, UK) “The book details features of glassblowing that can be taught in a practical training course, specifically aimed at laboratory technicians or chemists who need to produce special ized glassware. The book combines many practical aspects of glassblowing otherwise not available in the literature. The book offers black-and-white photographs and diagrams, which makes for easier application in a practical set-up. Summing up: Recommended.” CHOICE Readership: Glassblowers, practitioners and students of scientific glassbowing, and apprentices going into the field. 456pp May 2017 978-1-78634-242-3(pbk) US$58 £48 978-1-78634-197-6 US$108 £90 978-1-78634-198-3(ebook) US$173 £145 Chemistry Annual Catalogue 2023 is available now! More information: https://www.worldscientific.com/page/chemistry-annual-catalogue

2022 Bestsellers in Chemistry Chromatographic and Related Separation Techniques in Food Integrity and Authenticity (In 2 Volumes) VolumeA:Advances in ChromatographicTechniques Volume B: Relevant Applications edited by Oscar Núñez & Guillem Campmajó (University of Barcelona, Spain) Food manufacturers, researchers and society in general are increasingly highly interested in the quality and origin of food products. Considering the complexity of the food chain in a globalized world — where many players are involved between production and consumption — fraudulent food manipulation and adulteration practices are increasingly easier to conduct without being detected. Generally, food adulteration is carried out to increase volume, to mask the presence of inferior quality components, and to replace authentic substances for the seller’s economic gain. Analytical methodologies to guarantee food integrity and authenticity are therefore required. Readership: Advanced undergraduate and graduate students, researchers and practitioners in the fields of food safety, control and authenticity, food control agencies. May also be appropriate for analytical chemistry courses. 532pp Sep 2021 978-1-78634-991-0(Set) US$348 £305 978-1-78634-992-7(Set)(ebook) US$557 £490 The Concise Handbook of Analytical Spectroscopy: Theory, Applications, and Reference Materials (In 5 Volumes) Volume 1: Ultraviolet Spectroscopy Volume 2: Visible Spectroscopy Volume 3: Near Infrared Spectroscopy Volume 4: Infrared Spectroscopy Volume 5: Raman Spectroscopy by Jerry Workman (Unity Scientific, USA & National University, USA) “This handbook will not only become a standard work on the shelves of university on the shelves of university and industrial libraries but it will also become a routine reference source of knowledge on the desks of scientists involved in analytical spectroscopy.” Emeritus Professor Heinz W Siesler University of Duisburg-Essen, Germany This 5 volumes, each covering the theory, instrumentation, sampling methods, experimental design, and data analysis techniques, as well as essential reference tables, figures, and spectra for each spectroscopic region. The detailed practical aspects of applying spectroscopic tools for many of the most exciting and current applications are covered. Readership: Graduate and undergraduate students, and academic, commercial, and government research libraries involved in medicine, biology, physics, optics, biophysics, commercial manufacturing, quality control, and industrial research. 1828pp Aug 2016 978-981-4508-05-6(Set) US$1680 £1394 978-981-4508-06-3(Set)(ebook) US$2688 £2230 Bestselling Major Reference Works (MRW) Handbook of Boron Science With Applications in Organometallics, Catalysis, Materials and Medicine (In 4 Volumes) Volume 1: Boron in Organometallic Chemistry Volume 2: Boron in Catalysis Volume 3: Boron in Materials Chemistry Volume 4: Boron in Medicine edited by Narayan S Hosmane (Northern Illinois University, USA) & Robert Eagling Boron science features in numerous fields including organic chemistry, organometallic chemistry and medicine. Boron is unique in all aspects of science and engineering and has made a significant impact in our daily lives through its use in fertilizers, germicides, fungicides, soaps, detergents, cancer drugs as well as many household glassware utensils, ceramics and cell phone windows. These volumes bring together an array of internationally renowned scientists to discuss the very latest developments in the application of boron in a broad range of disciplines. This MRW describes the topic on current developments in boron science, showcasing its importance to the four separate areas described in each volume. Readership: Undergraduate and graduate students of chemistry, and researchers and practitioners interested in their professional development. 1056pp Oct 2018 978-1-78634-441-0(Set) US$1188 £1045 978-1-78634-442-7(Set)(ebook) US$1901 £1670 • NORTH & SOUTH AMERICA World Scientific Publishing Co. Inc. Fax: 1-201-487-9656 Tel: 1-201-487-9655 Email: wspc_us@wspc.com • EUROPE & THE MIDDLE EAST World Scientific Publishing (UK) Ltd. Fax: 44 (0) 123 546 5555 Tel: 44 (0) 123 546 5500 Email: direct.orders@marston.co.uk • ASIA & THE REST OF THE WORLD World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. Fax: 65 6467 7667 Tel: 65 6466 5775 Email: sales@wspc.com.sg Printed in Dec 2022 New Jersey • London • Singapore • Beijing • Shanghai • Hong Kong • Taipei • Chennai • Tokyo • Munich SP SO 12 22 03 E * Prices subject to change without prior notice For orders or enquiries, please contact any of our offices below or visit us at: www.worldscientific.com Recommend To Your Librarian! Materials and Energy - Vol 12 World Scientific Handbook of Organic Optoelectronic Devices (Volumes 1 & 2) Volume 1: Perovskite Electronics Volume 2: Organic Photovoltaics (OPVs) Editor-in-chief: Franky So (North Carolina State University, USA) Organic (opto)electronic materials have received considerable attention due to their applications in perovskite and flexible electronics, OPVs and OLEDs and many others. Reflecting the rapid growth in research and development of organic (opto)electronic materials over the last few decades, this book provides a comprehensive coverage of the state of the art in an accessible format. It presents the most widely recognized fundamentals, principles, and mechanisms along with representative examples, key experimental data, and over 200 illustrative figures. Readership: Advanced graduate students and researchers in the field of electrical and electronic engineering specifically in polymers, semiconductors and related areas. 908pp Aug 2018 978-981-3232-61-7(Set) US$545 £480 978-981-3239-84-5(Set)(ebook) US$872 £770

1 8 K J E M I 1 2 0 2 3 En klasse molekyler som har ledet til mye slik forvirring er karbodifosforanene (KDF). Disse molekylene, først laget over 60 år siden gjennom dobbel deprotonering av bis(trifenylfosfonio)- metan dikation, er de mest kjente blant karbån- (oversatt fra det engelske «carbone») familien. Formelt sett kan man se på karbåner som et dobbelt ylid, men man kan også se på de som et karbonatom med to trifenylfosfor ligander som binder seg med dative bindinger. Begge framstillingene er like gyldige. Det store spørsmålet er, hva er valensen til det sentrale karbonatomet? Dette spørsmålet er det mange kjemikere som ikke får til. Kjemikere har beskrevet KDF som divalente karbonforbindelser, akkurat slik som karben. Ved å beskrive KDF på denne måten har de forvirret valens med koordinasjonstall.1 Valens, som er antall elektroner et atom bruker i bindinger, vil i tilfeller som KDF ikke være det samme som koordinasjonstallet, som da er antall atomer et atom er bundet med. Det ville vært det samme som å si at [Co(NH3)6]2+ og [Co(NH 3)6]3+ begge har heksavalent kobalt, ettersom kobalt er bundet til seks ligander i begge kompleksene. Nøkkelen til forvirringen er at det sentrale karbonatomet i KDF bærer to elektronpar, i motsetning til karben som bærer to elektroner, enten som et elektronpar i singlett eller to single elektroner i triplett form. Det viktige poenget å få med seg er at det sentrale karbonatomet i KDF ikke bruker noen av sine elektroner til å danne bindingene, og er derfor nullvalent! Dette kommer vi også fram til ved å huske at begge bindingene til fosfor er dative bindinger, fra fosforatomene. Den samme konklusjonen kan man trekke ved å bruke likningen «valens = antall bindinger + formell ladning». Valensen til karbonatomet i KDF da blir 2 + (-2) = 0.2 De to elektronparene på karbonatomet gjør slik at KDF kan opptre som en dobbel dativ ligand for transisjonsmetallkomplekser, som for eksempel med AuCl. Denne kvaliteten er ikke eksklusiv for å binde seg med to metaller derimot, KDF kan binde seg dobbelt dativt til et enkelt metallion. For eksempel en pinsettformet KDF kan binde seg dobbelt dativt med UCl4 som er et sjeldent eksempel på en dobbeltbinding med et element i f-blokken.3 Et annet eksempel på noe utrolig er at KDF har blitt funnet til å danne dobbeltbinding med beryllium, det aller første strukturelt karakteriserte stoffet med dobbeltbinding til et grunnstoff i s-blokken.4 Noe viktig å merke seg er at i disse kompleksene så er karbonet plutselig tetravalent! Her kan «valens = antall bindinger + formell ladning» være til stor hjelp. På laboratoriet vårt i Tromsø forsker vi på eksperimentelle data for disse nullvalente karbånene. Vi sammenligner de med karben, og observerer forskjellen på å ha ett versus to frie elektronpar. Fotoelektron spektroskopi og kvantekjemiske beregninger for ioniseringspotensiale (IP) er to metoder for å finne nettopp disse dataene for elektronparene. Kvantekjemiskje beregninger indikerer at første IP for karbonforbidendleser som singlett karben, ylider, og KDF Karbåner: Den subtile kjemien til nullverdig karbon De fleste kjemikere lærer om valens, oksidasjonstall, koordinasjonstall og formell ladning tidlig i utdanninga si, muligens til og med på videregående, men de eksakte definisjonene av disse elementære konseptene blir raskt glemt. Som et resultat blir begrepene ofte forvekslet om hverandre, ofte uten noe konsekvens, men av og til kan det føre til en god del forvirring. Lektorstudent Martin Amund Langaas Johansen og professor Abhik Ghosh, UiT – Norges arktiske universitet

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy