4 – Det blir julekalender i år også!
6 – Ammoniumnitrats uforutsigbare eksplosivitet
16 – Farlige kjemikalier mangler følbar faremerking
18 – Legemiddelrester og personlige pleieprodukter (PPCPs) i avløpsvann
30 – EuChemS’ generalforsamling 2020
30 – Avduking av blått skilt for Odd Hassel
31 – Hilsen fra presidenten
32 – Firmaguiden
33 – Produktregister
35 – NKS gratulerer