4 – Seks nye naturprodukter fra wasabi
6 – Reisebrev fra kjemiolympiaden 2018
8 – Morfin – det første alkaloidet som ble isolert rent
15 – Some like it hot…or cold! Manipulating fluids with thermal fields
19 – Tettere på vår Nobelprisvinner
26 – Minneord: Professor Olav H.J. Christie
27 – Firmaguiden
28 – Produktregister
30 – Møter, messer og konferanser
31 – Engangs-bioreaktor