• 4 – Bekjempelse av bakterier med naturen som inspirasjonskilde
 • 6  – Velkommen til det 33. Organisk Kjemiske Vintermøtet
 • 8 – Viktig og vellykket beredskapsøvelse fra AGA
 • 10 – Julekalender med naturfag
 • 11 – Kun ett år til Lab 18
 • 12 – Selektivitet i  fokus på det 21. Organisk Kjemisk Høstmøte
 • 14  – The 11th International Conference on the History of Chemistry i Trondheim
 • 18 – 11ICHC: Spennende og variert program
 • 21 – 11ICHC: Living with Radiation or Why we Need a Diplomatic Turn in History of Science
 • 25  – 11ICHC: Chemists and the International Union for Pure and Applied Chemistry. Taking Resoinsibility and Taking Actions
 • 27 – Firmaguiden
 • 28 – Produktregister
 • 30 – Møter, messer og konferanser
 • 31 – Bokomtale