4 – Det 19. norske røntgenseminar

6 – 11th Intl. Conf. on the History of Chemistry i Oslo 2017

7 – Ny mikrogasspumpe

10 – VWR-dagen 2016

12 – Nærings-ph.d. – en godt gjemt hemmelighet?

18 – Kjemi-OL: Et møte mellom øst og vest i Kaukasus

21 – Yaras Birkelandpris til Therese Renstrøm

22 – Nobelprisen i kjemi: Molekylære maskiner

23 – EuCheMS Newsletter

27 – Firmagiuden

28 – Produktregister

30 – Møter, messer og konferanser