4 – Hylleraas-senteret: Årets Almlöf-Gropen foredrag
4 – Hylleraas-senteret: Årets Almlöf-Gropen foredrag
6 – Gjesteforelesning ved UiO: Kjemisk binding mellom metaller og ligander i metallorganiske komplekser
8 – SCA og St1 etablerer felles foretak: Skal produsere og utvikle biodrivstoff
10 – The 10th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry
12 – Birkelandforelesningen 2021
17 – Tema betong: Healing walls
27 – NKS – FAK: Seminar om CO2 – fangst, transport, lagring
28 – Firmaguiden
29 – Produktregister
31 – NKS gratulerer