4 – Nærings-PhD-ordningen gir GE Healthcare mer vind i seilene 

9 – Methylated pyranocarbazole and carbazolequinones increasing carbazole antitumor properties 

12 – Pris for beste doktorgrad i katalyse til Kun Guo 

13 – The History of Malaria and its Treatment 

22 – Nesten fulltreffer! (Sven Verner Furberg) 

24 – Nytt fra Melanor 

28 – Firmaguiden 

29 – Produktregister 

31 – NKS gratulerer