4 – Finnish Chemical Society 100 år
6 – Nordic Chemistry learning Conference 2018
8 – 50. IUPAC GA, Council Meeting og 47 kongress i Paris
10 – Are our clothes polluting the oceans?
13 – Periodesystemets år ved NTNU
14 – Grunnstoffa på turné
18 – LEGO-modeller av periodesystemet
22 – Periodesystemets historie handler om flere enn Mendelejev!
26 – Utstillingen «Periodesystemet 150 år» ved NTNU
27 – Firmaguide
28 – Innkjøpsregister
31 – Møter, messer og konferanser