• 4 TEM til folket
 • 6 48. IUPAC Council Meeting
 • 8 Organikere, foren eder
 • 10 Rettskjemiker Bruff: Romanfigur
  eller person fra virkeligheten?
 • 15 Do trace elements play a role in type 2 diabetes?
 • 19 Årsmote 2015: NKS faggruppe for Kvantekjemi og Modellering
 • 20 10th International Conference for the History of Chemistry
 • 23 EuCheMS Newsletter
 • 27 Firmaguiden
 • 28 Produktregister
 • 30 Møter, messer og konferanser