4 – Positiv bruk av begrepet kjemi i promotering
8 – DiaLabXpo
9 – 131 millioner til grønn energi
10 – Melanor: En synlig og tydelig bransjeorganisasjon
12 – Pilaro med ERP-løsning for farmasi
14 – Elektrondiffraksjon i Norge: Odd Hassel
25 – Sykloheksanproblemet