• XVII euroanalysis: Analytical chemistry for human well-being and sustainable development
 • EuCheMS, Division of Chemistry In the Environment (DCE)
 • HPLC 2013
 • Norsk finale – kjemiolympiaden 2013
 • KOSK II avsluttet: Bedre miljø med renere prosesser
 • KOSK II: Kjemi er over alt
 • Små endringer – store konsekvenser
 • Pris til Oslo Universitetssykehus
 • NLF med forskningspris
 • VWR-dagen 2013
 • Planlegger å benytte CO2 kommersielt som nytt råmateriale
 • EuCheMS Newsletter
 • Firmaguiden
 • Innkjøpsregister
 • Møter, messer og konferanser