4 – CHEMRAWN: Med fokus på elektronisk avfall
9 – Søppelsmuglerne
10 – Høyere fagutdanning innen farlig avfall og miljøgifter offentlig godkjent
12 – Doktorgrad og juridisk universitetsmiljø skal understøtte sirkulær økonomi innen avfall
13 – Minneord Einar Risvik
14 – Hva i all verden har denne oppsatsen blitt brukt til?
15 – Hvorfor skriver I ikke, karle(a)?
16 – St1 går inn i biogassmarkedet
18 – Nye doktorgrader
22 – CO2 som råvare betyr store endringer for industrien
24 – NKS: Referat fra Rådsmøtet 2021
28 – Firmaguiden
29 – Produktregister
31 – NKS gratulerer