4 – Medlemsinformasjon Norsk Kjemisk Selskap
6 – TNU: COVID-19 Diagnostic Test
10 – Bak korona lurer antibiotikaresistens
12 – Containerskade førte til utslipp av plastpellets i Oslofjorden
14 – Sikker og bærekraftig vask av prosess- og laboratorieutstyr
16 – AMAP: The Arctic Monitoring and Assessment Programme
24 – Borregaardspriten prøves (forts. fra side 16, Kjemi 2 – 2020)
26 – 3D-printing i keramikk baner vei for raskere, tryggere og billigere produksjon av vaksiner
28 – Firmaguiden
29 – Produktregister
31 – Møter, messer og konferanser (ikke oppdatert)
33 – Årsberetning NKS: Se digital utgave – www.kjemidigital.no