4 – Tor Hemmingsen hedret
6 – Analytisk: FAK feiret de første 50
8 – Hva er dataintegritet og hva gjør vi for å oppnå det?
16 – The History of Antibiotics – From Medical Revolution to Resistance Crisis
22 – Bruk av kontrollkort i kjemilaboratoriet – hvorfor, hvordan og hvordan ikke
28 – Firmaguiden
29 – Innkjøpsregister
31 – Møter, messer og konferanser