4 – Hårreisende fakta
6 – Ny utgave av «Kjemien stemmer»
7 – Applikasjonspris til PerkinElmer
8 – Møt fagmiljøet på Lab
10 – Framtidens vannanalyse
11 – Starten på spinnspektroskopi (NMR og ESR) i Norge
18 – Elektrondiffraksjon (GED) i Norge: Otto Chr. Bastiansen – en grunnforskningens entreprenør
22 – GED: Vitenskapelige høydepunkter
24 – GED: Molekyler med store indre bevegelser
27 – Firmaguiden
28 – Produktregister
30 – Møter, messer og konferanser
31 – Guldberg-Waage-medaljen til Truls E. Norby