4 – Sammenlignende laboratorieprøving – hva, hvorfor og hvordan!

8 – Fotokjemi med naturlig hjelp

10– Open access to scientific papers and academic textbooks

12 – Automatisert dynamisk headspace

16 – Instruksjonsvideoer for bruk i laboratorieundervisning

20 – Lars Skattebøl runder 90

23 – Metrohm on the road

23 – Økt effektivitet ved analyse av vann

24 – Peter Waage og Nitedals Krudtværk

27 – Firmaguiden

28 – Produktregister

30 – Møter, messer og konferanser