• Einar Uggerud nytt æresmedlem i NKS
  • Nobelprisen i kjemi 2010
  • En skuddsikker utmerkelse – førti år med Kevlar®
  • Non-equilibrium molecular dynamics simulations in physical chemistry
  • Bestemmelse av metylkvikksølv i fisk og sedimenter
  • EuCheMS: «Solidarity is a necessity»
  • Nyheter fra EuCheMS
  • Leverandørguide
  • Møter, messer og konferanser med oppdateringer på www.kjemi.com