4 – Grønn og bærekraftig kjemi i Norge
6 – Metoder for å vurdere «grønnhet» og bærekraft til kjemiske prosesser
20 – På tide med et realistisk fokus på plast
24 – Minneord over Peter Klæboe
25 – 8th EuChemS Chemistry Congress (ECC8)
26 – ERC Starting Grant til André Laestadius
27 – Seminar om CO2-fangst og lagring
28 – Firmaguiden
29 – Produktregister
31 – NKS gratulerer!