4 – Kunstig intelligens i kjemi: Kan en robot tenke som en kjemiker?
8 – Kjemien ruler: Hvor fri er «den fri vilje»?
16 – Hudlicky and his analysis of (organic) chemistry
24 – The Periodic Table: Past, Present, and Future
26 – Europeisk tilsynsprosjekt om kjemikalier og krav om autorisasjon
28 – Firmaguiden
29 – Produktregister
31 – NKS gratulerer!