4 – Kjemi – enkelt forklart

6 – Vannringen i 30 år 10 Fra akevitt til håndsprit

17 – Konvensjonen om kjemiske våpen endra

19 – Får 17 millioner til forskning på biokompositter

22 – Teaching basic classical thermodynamics through statistical thermodynamics – thermodynamics kept simple

26 – Pittcon 2020

28 – Firmaguiden

29 – Produktregister

31 – Møter, messer og konferanser