4 – Livsvitenskapsbygget: Første spadestikk er tatt
6 – Recent advancements in smart sampling of biological matrices
10 – Periodesystemets historie
12 – European young chemist network
14 – Ny lærebok: Organisk kjemi
16 – Organisk kjemisk vintermøte 2019
20 – Periodesystemets år åpnet i Paris
21 – VWR på flyttefot
22 – ECRICE 2018
24 – Vannringseminaret 2019: Mange slags utfordringer for laboratoriene
27 – Pittcon 2019
28 – Firmaguiden
29 – Produktregister
31 – Møter, messer og konferanser