4 – Pittcon 2017

8 – Karentanyl – 25 millioner til utvikling av fremtidens grønne emballasje

10 – Valborg Adele Aschehoug

12 – Organisk Kjemisk Vintermøte 2017

16 – Stor interesse for Interpack 2017

17 – Viktige kjemiske stoffer som sola lager i huden

20 – 8th EuCheMS Young Investigator Workshop

22 – Dette stoffet er  i mobiltelefonar verda over

27 – Firmaguiden

28 – Produktregister

30 – Møter, messer og konferanser