4 – Hvor kan jeg studere kjemi?
9 – Hvem har (egentlig) ansvaret for sikkerheten i kjemiundervisningen?
12 – Digitale møter: Generalforsamlinger i IUPAC og EuChemS
14 – EuChemS Historical Landmark Award
16 – Hjelp til selvhjelp for lærere – sikkerhet på skolens kjemi- og naturfagrom
18 – Hva er status rundt korrekt prøvetaking i industrien?
22 – Nobelprisen i kjemi 2021
28 – Firmaguiden
29 – Produktregister
31 – NKS gratulerer