4 – Hvor kan jeg studere kjemi?
6 – Utdanning innen kjemi, biokjemi og bioteknologi
9 – Fluor i skismurning – status og analytiske utfordringer
11 – Detection of fluorinated wax on cross-country skis by Attenuated Total Reflectance Fourier-Transform Infrared Spectrophotometry
15 – Julens kjemi – på tvers av landegrenser
17 – Dette kan styrke innovasjonskraften
19 – The Hudlicky case – A reflection on the current state of affairs
24 – Forskningsinstitutter vil utrede mulighetene for utvidet samarbeid
26 – Forskning for en bærekraftig taredyrkingsindustri
28 – Firmaguiden
29 – Produktregister
31 – NKS gratulerer!