4 – Organisk Kjemisk Vintermøte 2018
5 – Ærespris til professor Elsa Lundanes
8 – Hvor kan jeg studere kjemi?
10 – Utdanning innen kjemi, biokjemi og bioteknologi
13 – Gilbert Stork in memoriam
16 – MALDI-TOF MS Combined with Magnetic Beads for Quantification of Serum Protein
18 – Kabel og rør I Düsseldorf
19 – Tre «hot topics» I bioanalytisk kjemi
21 – Realfagstudiet fant sin form for 60 år siden
26 – 20 år med e-handel
27 – Firmaguide
28 – Produktregister
30 – Møter, messer og konferanser