• 4 Berzeliusdagarna 2017
  • 6 Den første kjemiprofessoren på Ås
  • 8 Hvor skal jeg studere kjemi?
  • 13 PVC-produsenter på offensiven
  • 14 Sikkerhet I: Er sprængpladen vendt korrekt?
  • 16 Sikkerhet II: Beskedent overtryk gav spektakulære følger
  • 19 Fullautomatisert analyse av faste prøver med GC-MS
  • 23 Nitrogenoksider i atmosfæren
  • 27 Firmaguiden
  • 28 Produktregister
  • 30 Møter, messer og konferanser