• Yaras Birkeland-pris i kjemi i 2013
 • Åpen dag hos Chiron
 • Beste masteroppgave 2012
 • Ny doktorgrag
 • Marin bioprospektering – nå også en kjemisk satsing
 • EuroALMA i Oslo 2013
 • Hvor kan jeg studere kjemi?
 • Utdanning innen kjemi, biokjemi og bioteknologi
 • NKS-informasjon
 • Avansert luftsjekk
 • Seminar: Dekomponeringsmetoder
 • Minneord: Bruce R. Kowalski
 • Teknolab på flyttefot
 • Norsk kjemometri på afrikansk grunn: Afrodata
 • Nytt fra EuCheMS
 • Leverandør- og produktregister
 • Møter, messer og konferanser