KJEMI nr. 6 - 2022

1 6 K J E M I 6 2 0 2 2 I år ønsket hovedstyret å gjøre litt mer ut av arrangementet. Dette var delvis som følge av et par år med lav aktivitet på grunn av pandemien, men også fordi hovedstyret ønsket å sette fokus på kjemiens og den kjemiske industriens rolle i det grønne skiftet vi står midt oppe i. Derfor inviterte norsk kjemisk selskap norske industribedrifter for å presentere sin virksomhet og hvordan denne endres og tilpasses omstillingen til bærekraftig kjemi og produksjon. Tre bedrifter tok utfordringen, Yara International, Gen2Energy og Jotun. Arrangementet foregikk ved Kjemisk institutt på Blindern i Oslo, men ble også strømmet. På det meste var det om lag 45 deltagere i salen, og 35 fulgte foredragene digitalt. I sum ganske bra oppmøte, altså. Først ut var Lise Winther fra Yara International. Hun er Senior Vice President Upstream Project and Technology i Yara Clean Ammonia. Winther gjorde rede for hvordan Yaras mangeårige erfaring med ammoniakk kan utgjøre en forskjell. Allerede nå utfører Yara fangst av CO2 i sine ammoniakkanlegg. Dette karbondioksidet blir brukt i for eksempel produksjon av øl og mineralvann. Yara har også under konstruksjon et demonstrasjonsanlegg (24 MW) for fremstilling av «grønn» ammoniakk, det vil si ammoniakk der hydrogenet er fremstilt ved elektrolyse i stedet for ved steam reforming av hydrokarboner fra naturgass. Dette demonstrasjonsanlegget er en tyvendedel i forhold til full elektrifisering av Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn. Yara vurderer Referat: «Industry Seminar» 2022 Norsk kjemisk selskap har arrangert den såkalte «Industry Lecture» siden 1972. I juni 1971 oppnevnte hovedstyret et utvalg bestående av direktør G. Baalsrud, siv.ing. J. Lothe og siv.ing. H. O. Bjøntegård for å forberede igangsettelsen av en årlig kjemisk-teknisk forelesning av innbudte kjente utenlandske vitenskapsmenn med industriell tilknytning. Allerede høsten samme år avga komitéen sin innstilling. Den gikk ut på at en slik forelesning skulle holdes hvert år i tilknytning til rådsmøtet og at forelesningen skulle etterfølges av en paneldiskusjon. En liste over tidligere foredragsholdere finnes på www.kjemi.no Stian Svelle, generalsekretær NKS

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy