KJEMI nr. 6 - 2017

JULI OKTOBER AUGUST NOVEMBER SEPTEMBER DESEMBER  1 S 2 M Uke 27 3 Ti 4 O HM Dronning Sonja  5 To 6 F 7 L  8 S 9 M Uke 28 10 Ti 11 O 12 To 13 F 14 L 15 S 16 M Uke 29 17 Ti 18 O 19 To 20 F HKH Kronprins Haakon 21 L 22 S 23 M Uke 30 24 Ti 25 O 26 To 27 F 28 L 29 S Olsok 30 M Uke 31 31 Ti  1 O  2 To 3 F 4 L 5 S 6 M Uke 32 7 Ti  8 O  9 To 10 F 11 L 12 S 13 M Uke 33 14 Ti 15 O 16 To 17 F 18 L 19 S HKH Kronprinsesse Mette-Marit 20 M Uke 34 21 Ti 22 O 23 To 24 F 25 L 26 S 27 M Uke 35 28 Ti 29 O 30 To 31 F  1 L  2 S  3 M Uke 36  4 Ti  5 O  6 To  7 F  8 L  9 S 10 M Uke 37 11 Ti 12 O 13 To 14 F 15 L 16 S 17 M Uke 38 18 Ti 19 O 20 To 21 F 22 L 23 S 24 M Uke 39 25 Ti 26 O 27 To 28 F 29 L 30 S  1 M Uke 40  2 Ti  3 O  4 To  5 F  6 L  7 S  8 M Uke 41  9 Ti 10 O 11 To 12 F 13 L 14 S 15 M Uke 42 16 Ti 17 O 18 To 19 F 20 L 21 S 22 M Uke 43 23 Ti 24 O 25 To 26 F 27 L 28 S Sommertid slutter 29 M Uke 44 30 Ti 31 O Halloween  1 To  2 F  3 L  4 S  5 M Uke 45  6 Ti  7 O  8 To 9 F 10 L 11 S Farsdag 12 M Uke 46 13 Ti 14 O 15 To 16 F 17 L 18 S 19 M Uke 47 20 Ti 21 O 22 To 23 F 24 L 25 S 26 M Uke 48 27 Ti 28 O 29 To 30 F  1 L  2 S 1. søndag i advent  3 M Uke 49  4 Ti  5 O  6 To  7 F  8 L  9 S 10 M Uke 50 11 Ti 12 O 13 To St.Lucia 14 F 15 L 16 S 17 M Uke 51 18 Ti 19 O 20 To 21 F Vintersolverv 22 L 23 S 24 M Julaften Uke 52 25 Ti 1. juledag 26 O 2. juledag 27 To 28 F 29 L 30 S 31 M Nyttårsaften www.kjemidigital.no 2018 www.kjemidigital.no 2018 Norsk Kjemisk Selskap http://www.kjemi.no Alt ER kjemi! Størst og best på GC- og HPLC-kolonner Tilbehør og forbruksartikler – Kromatografi – Spektroskopi – Yrkeshygieniske målinger Tlf.: 66 81 34 70 * mail@teknolab.no www.teknolab.no Tillit og anerkjennelse for varer og tjenester Tlf. 64 84 86 00 Faks 64 84 86 01 Internett: www.akkreditert.no E-post: akkreditert@akkreditert.no RETSCH Norge AS Tlf. 57 73 90 00, mobil 913 28 457 E-post: info@retsch.no – www.retsch.no Trygg på laboratoriet? Vi tester og utfører service på bl.a. avtrekkskap, sikkerhetsbenker og rom. Vi kan laboratoriu m- og renromsventilasjon! www.brynby ggklima.no H Tl f. 66 76 59 50 post@brynbk.no www.nmas.no HOLGER HARTMANN www.holgerhartmann.no tlf. 23 16 94 60 Din partner innen kr omatografi og spektroskopi, bærba re analysatorer og prøveopparbeiding. Totalleverandør av analys einstr umenter www.perkinelmer.no Tlf.: 800 18 854 – cc.nordic@perkinelmer.com 30 års erfaring som leverandør av analyseutstyr Tlf. 72 5 8 31 78 post@tm-autolab.no * www.tm-autolab.no Alt til spektroskopi Optisk spektroskopi - Raman - Fluorescens ICP/GD-OES - SPARK - XRF - Partikkelkar. Elektrokjemi - Termisk analyse - Ellipsometri Nukleær måleteknikk - Strålevern - Radon Prøvepreparering - Standarder Gammadata Norge, 3080 Holmestrand Telefon 33 09 63 30 – Telefaks 33 09 63 31 www.gammadata.no – info@gammadata.no 2017 www.kjemi Alt til spektroskopi Optisk spektroskopi - Raman - Fluorescens ICP/GD-OES - SPARK - XRF - Partikkelkar. Elektrokjemi - Termisk analyse - Ellipsometri Nukleær måleteknikk - Strålevern - Radon Prøvepreparering - Standarder Gammadata Norge, 3080 Holmestrand Telefon 33 09 63 3 0 – Telefaks 33 09 63 3 1 www.gammadata.n o – info@gammadata.n o Norsk Kjemisk Selskap http://www.kjemi.no Alt ER kjemi! Tillit og anerkjennelse for varer og tjenester Tlf. 64 84 86 00 Faks 64 84 86 01 Internett: www.akkreditert.no E-post: akkreditert@akkreditert.no Totalleverandør av analyseinstrumenter www.perki elm r.no Tlf.: 800 18 854 – cc.nordic@per kinelmer.com For informasjon om kurs og konferanser: Gå til den aktuelle leverandørens hjemmeside eller se www.kjemi.com Angitt dato er startdato.For informasjon om kurs og konferanser: Gå til den aktuelle le- verandørens hjemmeside eller se www.kjemi.com Angitt dato er startdato. April 1 L 2 S 3 M 14. uke 4 Ti 5 O 6 To 7 F 8 L 9 S Palmesøndag 10 M 15. uke 11 Ti 12 O 13 To Skjærtorsdag 14 F Langfredag 15 L Påskeaften 16 S 1. påskedag 17 M 16. uke 2. påskedag 18 Ti 19 O 20 To 21 F 22 L 23 S 24 M 17. uke 25 Ti 26 O 27 To 28 F 29 L 30 S Mars 1 O 2 To 3 F 4 L 5 S 6 M 10. uke 7 Ti 8 O 9 To 10 F 11 L 12 S 13 M 11. uke 14 Ti 15 O 16 To 17 F 18 L 19 S 20 M 12. uke 21 Ti 22 O 23 To 24 F 25 L 26 S 27 M 13. uke 28 Ti 29 O 30 To 31 F Februar 1 O 2 To 3 F 4 L 5 S 6 M 6. uke 7 Ti 8 O 9 To 10 F 11 L 12 S 13 M 7. uke 14 Ti 15 O 16 To 17 F 18 L 19 S 20 M 8. uke 21 Ti 22 O 23 To 24 F 25 L 26 S 27 M 9. uke 28 Ti Januar 1 S Nyttårsdag 2 M 1. uke 3 Ti 4 O 5 To 6 F 7 L 8 S 9 M 2. uke 10 Ti 11 O 12 To 13 F 14 L 15 S 16 M 3. uke 17 Ti 18 O 19 To 20 F 21 L 22 S 23 M 4. uke 24 Ti 25 O 26 To 27 F 28 Lø 29 S 30 M 5. uke 31 Ti Sommertid begynner 26. mars kl. 02.00. Klokken stilles 1 time fram. Kalender_Kjemi_2017_v_1:Kalender Kjemi 2009 11/21/16 2:14 PM Side 2 www.waters.com Tlf. 63 84 60 50, e-pos t: norway@waters.com www.waters.com Tlf. 63 84 60 50, e-post: n orway@waters.com 2017 www.kjemidigital.no 2017 Matriks AS Forskningsparken Gaustadalléen 21 0349 OSLO Tlf. 815 32 560 post@matriks.no Kromatografi, massespektrometri, ICP-MS, ICP-OES, AAS, prøveopparbeidelse, elementanalysatorer/TOC, FT-IR, UV-Vis, gassgeneratorer, pipetter, kolonner og forbruksvarer. www.matriks.no www.thermofisher.com analyze.se@thermofisher.com * tel 975 15 751 HOLGER HARTMANN www.holgerhartmann.no tlf. 23 16 94 60 Trygg på lab o ratoriet? Vi tester og utfører service på bl.a. avtrekkskap, sikke hetsbenker og rom. Vi kan laboratorium- og r nromsventilasjon! www.brynbyggkli a.no Tlf. 66 76 59 50 post@brynbk.no Din partner innen kromatografi og spektroskopi, bærbare analysatorer og prøveopparbeiding. 30 års erfaring som leverandør av analyseutstyr Tlf. 72 58 31 78 post@tm-autolab.no * www.tm-autolab.no For informasjon om kurs og konferanser: Gå til den aktuelle leverandørens hjemmeside eller se www.kjemi.com Angitt dato er startdato.For informasjon om kurs og konferanser: Gå til den aktuelle le- verandørens hjemmeside eller se www.kjemi.com Angitt dato er startdato. April 1 L 2 S 3 M 14. uke 4 Ti 5 O 6 To 7 F 8 L 9 S Palmesøndag 10 M 15. uke 11 Ti 12 O 13 To Skjærtorsdag 14 F Langfredag 15 L Påskeaften 6 S 1. påskedag 17 M 16. uke 2. påskedag 18 Ti 19 O 20 To 21 F 22 L 23 S 24 M 17. uke 25 Ti 26 O 27 To 28 F 29 L 30 S M ai 1 M Off. høytidsdag 2 Ti 18. uke 3 O 4 To 5 F 6 L 7 S 8 M Frigjøringsdagen 9 Ti 19. uke 10 O 11 To 12 F 13 L 14 S 15 M 20. uke 16 Ti 17 O Grunnl.dag 18 To 19 F 20 L 21 S 22 M 21.uke 23 Ti 24 O 25 To Kr. himmelfartsdag 26 F 27 L 28 S 29 M 22.uke 30 Ti 31 O Juni To 2 F 3 L Pinseaft n 4 S 1. Pinsedag 5 M 2. Pinsedag 6 Ti 23. uke 7 O 8 To 9 F 10 L 11 S 12 M 24. uke 13 Ti 14 O 15 To 16 F 17 L 18 S 19 M 25. uke 20 T i 21 O 22 To 23 F Jonsokaften 24 L 25 S 26 M 26. uke 27 Ti 28 O 29 To 30 F Mars 1 O 2 To 3 F 4 L 5 S 6 M 10. uke 7 Ti 8 O 9 To 10 F 11 L 12 S 13 M 11. uke 14 Ti 15 O 16 To 17 F 18 L 19 S 20 M 12. uke 21 Ti 22 O 23 To 24 F 25 L 26 S 27 M 13. uke 28 Ti 29 O 30 To 31 F Kalender_Kjemi_2017_v_1:Kalender Kjemi 2009 11/21/16 2:14 PM Side 3 Risteutstyr & bioreaktorer med tilbehør Autoklaver & agarkokere norway.lab.se – Org.nr. 995350734 L.A.B. Norway AS P.b. 144 Røa, 0701 Oslo Telefon 22060066 info@labnorway.net YOUR CHEMISTRY PARTNER Call: 23176060 Email: nordicorder@sial.com SigmaAldrich.com/norway The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada. Merck and the vibrant M are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. 2017 - 08127 - Norwegian Chemistry C lendar Adve t_v4.indd 1 10/27/17 9:34 A Gram Commercial NUF Klingenberggata 7 B 0161 OSLO Tel.: +47 22 64 97 17 Fax. +47 22 88 17 51 gram-bioline.com Biostorage you can depend on Telefon 22 90 00 00 E-post: info@no.vwr.com no.vwr.com 2017 www.kjemidigital.no 2017 Matriks AS Forskningsparken Gaustadalléen 2 0349 OSLO Tlf. 815 32 560 post@matriks.no Kromatografi, massespektrometri, ICP-MS, ICP-OES, AAS, prøveopparbeidelse, elementanalysatorer/TOC, FT-IR, UV-Vis, gassgeneratorer, pipetter, kolo nner og forbru ksvarer. www.matriks.no www.therm ofisher.com analyze.se@therm fish er.com * tel 975 15 751 HOLGER HARTMANN www.holgerhartmann.no tlf. 23 16 94 60 Tr ygg på laboratori et? Vi tester og utfører service på bl.a. avtrekkskap, sikkerhetsbenker og rom. Vi kan laboratorium- og renromsventilasjon! www.brynbyggklima.no Tlf. 66 76 59 50 post@brynbk.no Din partner innen kromatografi og spektroskopi, bærbar e analysatorer og prøveopparbeiding. 30 års erfaring som leverandør av analyseutstyr Tlf. 72 58 31 78 post@tm-autolab.no * www.tm-autolab.no For informasjon om kurs og konferanser: Gå til den aktuelle leverandørens hjemmeside eller se www.kjemi.com Angitt dato er tartdato.For informasjon om kurs og konferanser: Gå til den aktuelle le- verandørens hjemmeside eller se www.kjemi.com Angitt dato er startdato. April 1 L 2 S 3 M 14. uke 4 Ti 5 O 6 To 7 F 8 L 9 S Palmesøndag 10 M 15. uk 1 Ti 12 O 13 To Skjærtorsdag 14 F Langfredag 15 L Påskeaften 16 S 1. påskedag 17 M 16. uke 2. påskedag 18 Ti 19 O 20 To 21 F 22 L 23 S 24 M 17. uke 25 Ti 26 O Mai 1 M Off. høytidsdag 2 Ti 18. uke 3 O 4 To 5 F 6 L 7 S 8 M Frigjøringsdagen Ti 19. uke 1 O 1 To 2 F 13 L 14 S 15 M 20. uke 16 Ti 17 O Grunnl.dag 18 To 19 F 20 L 21 S 22 M 21.uke 23 Ti 24 O 25 To Kr. himmelfartsdag 26 F Juni 1 o 2 F 3 L Pinseaften 4 S 1. Pinsedag 5 M 2. Pinsedag 6 Ti 23. uke 7 O 8 o 9 F 0 L 1 S 2 M 24. uke 13 T i 4 O 15 o 16 F 17 L 18 S 19 M 25. uke 20 Ti 21 O 22 To 23 F Jonsokaften 24 L 25 S 26 M 26. uke Mars 1 O 2 To 3 F 4 L 5 S 6 M 10. uke 7 Ti 8 O 9 To 10 F 1 L 12 S 13 M 11. uke 14 Ti 15 O 16 To 17 F 18 L 19 S 20 M 12. uke 21 Ti 22 O 23 To 24 F 25 L 26 S Kalender_Kjemi_2017_v_1:Kalender Kjemi 2009 11 / 1/16 2: 4 PM Side 3 Matriks AS Forskningsparken Gaustadalléen 21 0349 OSLO Tlf. 815 32 560 post@matriks.no Kromatografi, massesp ektrometri, ICP-MS, ICP-OES, AAS, prøveopparbeidelse, elementanalysatorer/TOC, FT-IR, UV-Vis, gassgeneratorer, pipetter, kolonner og forbruksvarer. www.matriks.no www.heco.no 24 12 59 59

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy