KJEMI nr. 5 - 2019

1 3 K J E M I 5 2 0 1 9 Prosjektgruppe for «Periodesystemets år» ved NTNU: Jonas Persson, Per-Odd Eggen, Ingeborg Berg (Skolelaboratoriet/Institutt for fysikk), Lise Kvittingen (Institutt for kjemi), Unni Eikeseth og Annette Lykknes (Institutt for lærerutdanning). Periodesystemets år sammenfaller med 150-årsmarkeringen av at den russiske kjemike- ren Dmitrij Mendelejev – den mest kjente av periodesystemets oppdagere – presenterte og publiserte sitt første periodesystem. Ved NTNU var vi en gruppe periodesystem-entusiaster som ønsket å bruke våre kompe- tanser i kjemi, fysikk og didaktikk og vår lange erfaring med undervisning og lærerutdanning, til å spre kunnskap og skape engasjement for et av naturvitenskapens viktigste systemer. På eget initiativ etablerte vi en prosjektgruppe og planla et bredt spekter av aktiviteter for barn, unge og et allment voksenpublikum. Økono- misk støtte ble sikret fra Institutt for lærer- utdanning, Fakultet for naturvitenskap, Institutt for kjemi, Institutt for materialteknologi, Institutt for kjemisk prosessteknologi, Institutt for bioteknologi og matvitenskap (alle ved NTNU) og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS), og samarbeid med Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og Vitensen- teret ble igangsatt. Resultatet så langt er en rekke presentasjoner i media, flere foredrag, vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner og utstilling i Realfagbiblioteket (se eget oppslag). Et av hovedprosjektene for Periodesystemets år ved NTNU har vært turnébilen Stjernestøv, som omtales i artikkelen av Unni Eikeseth. Hvordan LEGO kan brukes til å illustrere grunnstoffenes egenskaper, beskri- ves i artikkelen av Jonas Persson. Mer om aktivitetene og publikasjonene finnes på prosjektets nettside: https://www.ntnu.no/ periodiske-system . ● Periodesystemets år ved NTNU I 2011 kunne kjemikere over hele verden feire det internasjonale kjemiåret, 100 år etter at Marie Curie fikk sin andre nobelpris – som var i kjemi. Med FNs valg av 2019 som det internasjonale året for periodesystemet, kom nye muligheter til å vise fram kjemifaget og bidra til mer kunnskap om grunnstoffene og periodesystemet. Referanser Bøker om grunnstoffene og periodesystemet: Eivind Torgersen (2018). Genier, sjarlataner og 50 bøtter med urin. Historien om det periodiske system (Spartacus). Eivind Torgersen (2019). Hele verden i lomma. Bli kjent med de 118 grunnstoffene (Spartacus). Anja Røyne (2018). Menneskets grunnstoffer. Byggeklossene vi og verden er laget av (Kagge). Annette Lykknes og Brigitte Van Tiggelen (red.) (2019). Women in their Element. Selected Women’s Contributions to the Periodic System (World Scientific). Unni Eikeseth og Annette Lykknes (2019). Periodesystemet. Fra alkymi til kjernekjemi (Museumsforlaget – kommer i november).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy