Background Image
Previous Page  5 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 32 Next Page
Page Background

KJEMI

5

2011

5

trert til rundt 1.100 tonn med 60–65 prosent MPG innenfor det

800 kvadratmeter store fabrikkanlegget. Konsentratet blir renset

ytterligere til kommersielle spesifikasjoner ved et av Clariants

egne anlegg.

EcoTain-anlegget ved flyplassen i München er «onsite». Her

konverterer et tilsvarende anlegg brukt avisingsvæske til frisk

væske innenfor flyplassens område.

* En vanlig bil slipper ut cirka 150 gram CO

2

per kjørte

kilometer.

** Et fly slipper ut i overkant av 300 kilo CO

2

per passasjer

per tur-retur-reise, ref. terrapass.com

Teknisk direktør Marianne Hornes ved

Oslo Lufthavn Gardermoen og siv.ing.

Jostein Skjefstad var godt fornøyde

med det nye resirkuleringsanlegget for

avisingsvæske.

Interiørdetaljer fra

resirkuleringsanlegget,

der det er lagt stor vekt

på HMS.

Brukt og oppkonsentrert

avvisingsvæske samles opp og

transporteres til et Clariant-anlegg for

fullstendig gjenvinning.