KJEMI nr. 4 - 2021

1 0 K J E M I 4 2 0 2 1 For kort tid siden ble en ny, omfattende rapport fra FNs klimapanel (IPCC) offentligort med en klar konklusjon: Klimautslippene fra forbrenning av fossilt brensel utgjør en umiddelbar trussel for menneskeheten. Det handler ikke bare om at vi får mer ekstremvær og høyere temperaturer, men det påvirker alle bilogiske, geologiske og kjemiske prosesser og sykluser på kloden. Dette gir også nye utfordringer innen miljøkjemi. Vårt nærmiljøet påvirkes direkte av menneske- lige aktiviteter og ofte på en negativ måte. Spesielt giftige kjemikalier som slippes ut i miljøet, plastbiter i havet som inneholder miljøgifter, samt plastsøppel langs kysten vår er vitnesbyrd for alle de negative konsekvenser vi har av ukontrollert utslipp. Denne typen av miljøpåvirkning skyldes i stor grad dagens bruk-og-kast kultur hvor ikke bare varer og tjenester, men også forurensninger globaliseres i større grad. Miljøfarlig avfall fra tett industrialiserte land transporteres for gjenvinning, lagring eller destruksjon over lange avstander – ofte til utviklingsland hvor det tas mindre miljøhensyn. Spredning av forurensninger utover lokalmiljøet er imidlertid ikke av ny dato. Helt siden den industrielle revolusjon har kjemisk industri påført samfunnet og verden en rekke miljøutfordringer. På 1970-tallet førte langtransporterte luftforuren- singer fra Europa til sur nedbør og massiv fiskedød i skandinaviske vassdrag. I perioden 1950-1970 ble mange landbrukskjemikalier brukt ukontrollert og ofte på uvettig vis, noe som blant annet førte til drastisk nedgang i bestanden av vandrefalk og havørn her til lands. Og i nyere tid har forurensing av legemidlet Diklofenak nesten utryddet gribbe- populasjoner i noen regioner i India og Pakistan. Nye utfordringer INNEN MILJØKJEMI Norske miljøkjemikere etablerer en ny konferanseserie innen miljøkjemi. Miljøkjemiske konferanser har en lang tradisjon i Norge. De har blitt avholdt med varierende mellomrom siden midten av 1970-tallet, enten som som rene norske eller som nordiske konferanser. De siste fem årenen har det imidlertid ikke vært organisert en miljøkjemisk konferanse i norsk eller nordisk regi. En gruppe miljøkjemikere har sett behovet for å igjen etablere en norsk konfer- anseserie i miljøkjemi med bakgrunn i nye utfordringer innen feltet. Den første konferansen i serien ble avholdt 14-16/9, 2020 i Loen, og det ble en suksess til tross for reiserestriksjoner grunnet korona-pandemien. Nå følges konferansen opp av et nytt møte i den nye serien «Norwegian Environmental Chemistry Symposium» 30 januar til 2. februar 2022, på Geilo. Roland Kallenborn, professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Yngvar Thomassen, seniorrådgiver, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), professor emeritus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Rolf Vogt, professor, Universitet i Oslo, Georg Becher, professor emeritus, Universitet i Oslo, Oddvar Røyset, forsker, Røyset AS, Lindis Skipperud, professor, Norges miljø- og bioviten- skapelige universitet, Elin Lovise Folven Gjengedal, førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Balasz Berlinger, seniorforsker, Pannon Universitet, Veszprém, Ungarn, tidl. seniorforsker, Statens Arbeidsmiljøinsitutt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy