KJEMI nr. 1 - 2022

9 K J E M I 1 2 0 2 1 Det er av interesse for faggruppen for kjemiunder- visning i Norsk Kjemisk Selskap å få innsikt i hvor- dan skolene driver HMS-arbeid knyttet til forsøk og praktisk arbeid, samt hvordan ansvaret for kjemikaliehåndtering delegeres på skolene. Våren 2021 sendte faggruppen derfor ut en undersøkelse til sine medlemmer. I tillegg ble undersøkelsen publisert på ulike sider for kjemilærere på Face- book. Totalt 75 respondenter fra videregående skoler svarte på undersøkelsen og de fleste fylker var representert. Undersøkelsen avdekket at mange av de laboratorieansvarlige på videregående skoler i Norge mangler en avtale som beskriver det ansvaret de har – og det mangler rutiner for opp- læring og oppfølging av lærere når det gjelder kjemikaliehåndtering og sikkerhet på laboratoriet. Det er også store forskjeller i hvordan arbeidet kompenseres. Ansvar for kjemikaliehåndtering på skolene Resultatene fra undersøkelsen viser at det er ulikt hvordan ansvaret for kjemikaliehåndteringen er fordelt (Figur 1); noen skoler har lagt ansvaret hos ledelsen og andre hos faglærere enten med eller uten stillingsinstruks for hva ansvaret innebærer. 61 av respondentene oppga at de var laboratorie- ansvarlige og/eller kjemikalieansvarlig. Dette er personer som anser seg selv som ansvarlige for skolens kjemikaliesamling, men kun 30 % av disse hadde en skriftlig avtale med skolen som avklarte Hvem har (egentlig) ansvaret for sikkerheten i kjemiundervisningen? NKS Faggruppe for kjemiundervisning har gjennomført en spørreundersøkelse blant lærere i videregående skole. Det viser seg at lærerne som har ansvar for kjemi- og naturfagrommets kjemikaliesamlinger opplever at de ikke kan nok om håndtering av farlige stoffer. Det er også stor variasjon i hvordan ansvaret delegeres og kompenseres. Live Bruseth, Langhaugen VGS; Kirsten Fiskum, Naturfagsenteret; Kirsti Marie Jegstad, OsloMet; Atle Ivar Olsen, Nord Universitet; Kristian J. Steffensen, Røyken VGS; Svein Tveit, UiO; Asbjørn Aarflot, Stavanger Katedralskole. Foto; stock.adobe.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy