KJEMI nr. 1 - 2019

KJEMI 1 2019 21 og vakuumpumper. (Dette er tatt fra Berners erindringer som er trykket i presentas- jonen av Kjemisk institutt som ble utgitt i 1981. 2 Da den forelå ringte Hassel meg (for første og eneste gang) og sa at Berner ikke kjente til forholdene i Frederiksgate! Jeg spurte da om ikke han ville skrive om det, men det avfeide han.) På Blindern skiftet laboratoriet navn til Kjemisk institutt som ble delt i tre avdelinger: Avdeling A uorganisk kjemi, Avdeling B organisk kjemi og Avdeling C fysisk kjemi. Ellen Gleditsch ble bestyrer for avdeling A, Endre Berner for Avdeling B og Odd Hassel for Avdeling C. Gleditsch var ved inn- flytningen 54, Berner 41 og Hassel 37 år. Berners avdeling i organisk kjemi var i 1. etasje. Gleditsch’ avdeling i uorgan- isk kjemi i 2. etasje og Has- sels avdeling i 3. etasje. Etter noen år skiftet avdeling C navn til Avdeling for fysikalsk kjemi og Hassel var profes- sor i fysikalsk kjemi. Institutt- bestyrervervet bestemte de skulle gå på omgang mellom de tre. Berner ble valgt som første bestyrer så Ellen Gleditsch ble detronisert. Hun hadde vært bestyrer av Kjemisk laboratorium i Fredriksgate fra hun ble ansatt i 1929. Funksjonstiden bestemte de til tre år. Endre Qvie Berner Berner vokste opp i Stavang­ er som eldste sønn med fem søsken. Han tok ikke artium, men startet på Bergens tekniske skole i 1911 hvor han ble kjemiingeniør. I 1915 ble han opptatt ved samme linje på NTH, og i 1918 tok han avsluttende eksamen. (Berner hadde en sønn som også het Endre Berner (1923-2012). Han ble profes- sor i botanikk på Ås.) Professor i organisk kjemi Claus Riiber (1867-1936) ved NTH ansatte Berner som sin assistent, og i 1922 fikk han et personlig dosentur i or- ganisk kjemi ved høyskolen. I 1926 tok Berner den tekniske doktorgraden (dr. techn.) ved NTH på avhandlingen A Contribution to the Thermo- chemistry of Organic Com- pounds. Han målte forbren- ningsvarmen av organiske stoffer med oksygen levert fra både Trondheim og Oslo. Han målte så nøyaktig at han oppdaget at oksygenet fra Oslo ikke var helt rent. I 1922–1923 arbeidet Berner i München hos pro- fessor Richard Willstätter hvor han isolerte en ukjent base (skopolamin). I 1928 dro han til professor Norman Haworth i Birmingham. Der arbeidet han med polysakka- rider. Willstätter hadde fått Nobelprisen i kjemi i 1915 for sine studier av plantefarger som klorofyll. Haworth fikk Nobelprisen i 1937 for sin forskning på karbohydrater og vitamin C. På Blindern konsentrerte Berner seg om undervis- ningen. I 1942 utga han en lærebok i organisk kjemi som ble populær i både Norge og Danmark. Den kom i seks utgaver frem til 1962. Han ville ikke utgi en 7. utgave som pensjonert. Hans etterfølger (først svensken Salo Gronowitz (1928-2010) og så Johannes Dale (1923- 2003) fra 1966 da Gronow- itz dro tilbake til Lund) valgte en engelsk lærebok. Berner døde 30.1. 1983, noen måneder før Hassel, nesten 90 år gammel. Arbeidet ved avdelingene Reorganiseringen av un- dervisningen etter flyt- tingen i 1934 var ikke så stor som man kunne tro. Avdeling A fikk ansvaret for undervisningen av realistene i generell og uorganisk kjemi så Ellen Gleditsch fortsatte som før. Avdeling B fikk ansvaret for undervisningen i organisk kjemi pluss kjemi- undervisning av farmasøyter og medisinerne. Berner var nyansatt så for ham var alt dette nytt. Avdeling C fikk ansvaret for undervisningen av fysisk kjemi og elektrokje- mi til hovedfagsstudentene. Så Hassel fortsatte som før. Den nye bygningen tiltrakk flere studenter så lærerne hadde mer enn nok å gjøre. Det gjaldt særlig begynnerstudenter. Men undervisningsbelastningen var vesentlig mindre for Has- Etter et besøk i Frederiksgate var Berner sterkt kritisk til forholdene der. I sin dagbok skriver han: Begynner å ane hvordan forholdene er nede i Frederiksgate.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy