KJEMI nr. 1 - 2019

20 KJEMI 1 2019 På Blindern 1934-63 Kjemikerne flyttet fra Fred- eriksgate 3 til østfløyen i den nye Fysikk-kjemib- ygningen på Blindern (til høyre i bildet). Professor Ellen Gleditsch holdt første forelesning i det store kjemi­ auditoriet mandag 17.09. om kjemiens historie. Bygningen var ikke ferdig innredet, og freskene på 300 m 2 i inngang­ en av Per Krogh ble først ferdige fire år senere. Navnet på freskene er Atomet i verdensrommet. Hassel bidro med en modell av strukturen av grafitt på vestveggen. Ut på høsten dro Hassel fra Det mineralogisk-geologiske museum på Tøyen til Blindern med utstyr, medarbeidere og studenter. Han var 37 år og på Blindern hadde han sitt kontor og sitt laboratorium i de neste tretti år. I vårsemesteret 1935 holdt han «3 ukentlige timer forelesninger i fysisk kjemi beregnet på hovedfagsstu- derende». Det var en time mer enn han hadde holdt som dosent i Frederiks gate 3. 1 Administrasjonsordningen på Kjemisk institutt Det kjemisk laboratorium I Frederiks gate het grunnen- heten fra starten i 1815. Fra 1872 besto laboratoriet av to avdelinger: A for undervisn- ing av realister i generell og uorganisk kjemi og avde- ling B for undervisning av medisinere og farmasøyter i organisk kjemi. Avdeling A var ledet av Ellen Gleditsch, mens avdeling B sto uten leder ved flyttingen da Eyvind Bødtker (1867-1932), som hadde ledet avdelin- gen fra 1918, døde brått i 1932. Bødtker ble etterfulgt av Endre Qvie Berner som ble utnevnt til professor i Oslo 20.12 1933. Den første oppgave han fikk i Oslo av rektor Sem Sæland (1874- 1940) var å bli medlem av byggekomiteen for Fysikk- kjemibygningen som var under bygging. Etter et besøk i Frederiks- gate var Berner sterkt kritisk til forholdene der. I sin dag- bok skriver han: Begynner å ane hvordan forholdene er nede i Frederiksgate. Hvad lab B angaar findes næsten intet av det som trænges for videnskabelig arbeide. Han fikk 950 kr som han brukte til å kjøpe tørkeskap  Del en av denne artikkelen var i Kjemi 6 2018 Tettere på vår Nobelprisvinner II I Kjemi 6 (2018) skrev jeg om Hassels liv frem til 1934. Da ble hans dosentur omgjort til et professorat i fysisk kjemi, og i september flyttet han fra Tøyen til den nye Fysikk-kjemibygningen på Blindern. Her beskriver jeg Hassels innsats som bestyrer av Avdeling for fysikalsk kjemi ved Kjemisk institutt i de neste tretti år. Både ved instituttet, og ellers i verden, ble han tidlig sett på som Norges fremste forsker i kjemi.  Bjørn Pedersen, Skolelaboratoriet i kjemi, Kjemisk institutt UiO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy