KJEMI nr. 1 - 2019

18 KJEMI 1 2019 E n imponerende rekke av 20 vel- lykkede røntgenmøter har vært arrangert i Kristiansand-området. Plasseringen er selvfølgelig knyttet til laboratoriesjef Åge Storm og Falcon- bridge Nikkelverk. I 1980 organiserte Åge Storm et tredagers seminar i rønt- genfluorescensspektroskopi. Målet var å samle «spesialister og andre brukere» for faglig påfyll. En liten annonse ble satt inn i Kjemi i august 1980 (bilde 1) og møtet ble holdt i oktober samme år. Dette ble starten på en lang og vellykket seminarserie som har blitt den viktigste møteplassen for Røntgenfolket i Norge. Helt fra starten har det vært lagt vekt på at man også ønsker å være en nordisk møteplass, og spesielt svenske analy- tikere har vært hyppige og velkomne gjester. Historien går imidlertid enda lenger tilbake. Allerede i 1971 arrangerte Olav Christie og Sigurd Melsom et møte med tittelen «Interelement-effekter ved røntgenfluorescens-analyse». Årsrap- porten for Faggruppe for Analytisk Kjemi i 1971 forteller at møtet samlet 20 deltakere og at «Det hersket en ledig og uformell tone over seminaret, som i høy grad bidro til dets suksess». Det var også en intensjon om å arrangere lignende møter hvert annet år. Så vidt vi er kjent med ble ikke dette realisert før Åge Storm startet dagens serie i 1980. XRF er hovedtemaet på «The Norwe- gian X-Ray Conference», men røntgen- diffraksjon har alltid vært inkludert. Al- lerede i 1982 beskrev annonsen i KJEMI at møtet handlet om røntgenfluorescens og diffraksjon. I tillegg til å dekke instru- mentteknikkene, prøveopparbeiding og alle slags nyvinninger har det vært et kontinuerlig fokus på kvalitetskontroll. Å fremme nettverk mellom kolleger har også vært et klart mål gjennom årene, noe som er spesielt viktig siden røntgenspesialister ofte mangler noen å diskutere analytiske utfordringer med lokalt. Årets konferanse samlet 72 deltagere og 11 utstillere. Som vanlig ble de fleste av de 25 foredragene holdt av deltagere fra ulike brukermiljøer og av leverandørin- dustrien. Dette ble en spennende kombinasjon med svært gode foredrag. Flere av sesjonene ble innledet med foredrag ved inviterte forskere som alle er ledende innen sine fagområder; John Cooper fra Sunset CES holdt foredraget «ED-XRF in emissions and air quality monitoring – 1962 to 2018 and beyond», Helmer Fjellvåg fra Universitetet i Oslo snakket om «In –situ/operando studies of battery materials and catalysts using home-lab and synchrotron powder X- ray diffraction techniques» og Maggie Loubser fra GeoMag GeoChem holdt foredraget «Portable XRF – the silver bullet or fools gold?». Elemetsammensetning på urbane støvprøver John Cooper holdt et innholdsrikt foredrag om utviklingen innen bruk av ED-XRF fra 1962 og fram til i dag, for måling av elemetsammensetning på urbane støvprøver. Han fortalte spesielt om utviklingen av online støvmålinger med XACT-instrumentene fra 2003 og fram til i dag. Disse instrumentene har medført en formidabel økning i antall elementanalyser på støvprøver. Disse instrumentene gir høy tidsoppløsning på støvmålingene og gir derfor en unik informasjon om kilder til utslipp. Helmer Fjellvåg tok tilhørerne gjen- nom en introduksjon over utfordringer for batteriteknologi og katalyse, og hvordan XRD pulver-diffraksjon, XANES og tomografi brukes til karak- terisering av et spekter materialer ved norske RECX ved UiO og internasjonalt Den Norske Røntgenkonferansen for 20. gang Den 20. Norske røntgenkonferanse ble arrangert i Fevik 3-5. september 2018. Første gang møtet ble arrangert var i 1980, den gang i Kristiansand og er siden arrangert hvert andre år. Møtet feiret derved sitt 20 års jubileum med et svært vellykket møte i nydelige Sørlandske omgivelser.  Siv Hjorth Dundas, Institutt for Geovitenskap, UiB/Leder NKS Faggruppe for Analytisk kjemi

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy