KJEMI nr. 1 - 2019

KJEMI 1 2019 17 Faggruppe for Kvantekjemi og Modellerings sesjon ble avholdt over 6 delsesjoner fordelt på tre dager og med 36 deltakere fra hele landet. Stort sett hele fagområdet var representert fra matematisk analyse til beregningsbaserte studier og dekket temaer fra elektronstrukturteori til biolo- giske systemer og materialer. Det var fem inviterte talere, tre internasjonale og to nasjonale: Andreas Grüneis fra TU Wien, Østerrike, snakket om coupled-cluster teorien for faste stof- fer og overflater. Vincent Liégeois fra Universitetet i Namur, Belgia, snakket om magnetisk induserte strømmer og aroma- tisitet. Giovanni Bussi, SISSA, Trieste, Italia, snakket om bruk av eksperimenter og MD simuleringer til bestemmelse av den strukturelle dynamikken til RNA. Astrid de Wijn, NTNU, snak- ket om nanoskala-friksjon til adsorberte molekyler, og Kathrin Hopmann, UiT, om validering av beregnete reaksjonsmekanis- mer. I tillegg var det 15 vitenskapelige foredrag, inkludert seks lyn-presentasjoner, fortrinnsvis av unge forskere og studenter fra norske institusjoner. Den vitenskape- lige diversiteten i disse foredragene og de mange unge talere vitner om en stor talentmasse innen kvantekjemi og model- lering i Norge. Faggruppen for organisk kjemis program bestod av en sesjon med tre inviterte foredragsholdere. Professor Tanja Gulder fra Technische Universität München måtte dessverre melde avbud på grunn av sykdom. Faggruppen var hel- dige og på kort varsel stilte førsteamanu- ensis Kathrin Hopmann fra UiT, Norges arktiske universitet, opp med et meget interessant foredrag i krysningspunktet mellom organisk kjemi og beregning- skjemi med tittelen «Is your mechanism correct? A critical view on modelling of reaction mechanisms». Professor Darren Dioxon fra University of Oxford bød på en interessant reise innen organisk syntese og katalyse med foredraget «Catalytic Approaches for Simplifying Complex Molecule Synthesis». Sist ut var professor Peter Somfai fra Lunds Universitet med et spennende foredrag om naturstoffsyntese og metodeutvikling med tittelen «Concise total synthesis of (±)- dehaloperophora- midine». Organisk sesjonen samlet cirka 35 deltakere, et antall som burde vært vesentlig høyere, særlig med tanke på kvaliteten på foredragene og entusiasmen til foredragsholderne. Vi takker lederne av eller representan- ter for faggruppene for disse innleggene om seminarene. Konferansemiddagen på kvelden den 16. oktober samlet cirka 160 deltagere til en hyggelig sammenkomst der Nils Arne Jentoft ble spesielt takket for sin innsats for de fem siste landsmøtene av NKS’ president Hege Karlsen . Han har sørget for å lede arrangementskomiteene og dessuten hatt den viktige kontakten med Lab Norge og Norges Varemesse. Videre ble Bjørn Pedersen takket for festskriftet som er laget til NKS’ 125 årsjubileum der historien de siste 25 år er forsøkt sammenfattet. Einar Ug- gerud fikk stor takk for sin innsats med å velge ut passende tema og invitere de fire plenarforedragsholderne utenfra, og sist men ikke minst fikk Finn K. Hansen en påskjønnelse for sitt ansvar med blant annet internettsider og økonomi gjen- nom mange av landsmøtene våre. Lab Norge og Medtek går nå for øvrig sammen i en organisasjon under navnet Melanor . Meningen er at sam­ arbeidet NKS har hatt med Lab Norge skal fortsette på samme måte også med den nye organisasjonen ved at organisasjonen yter et økonomisk bidrag til Landsmøtet, mot at NKS trekker sine medlemmer og landsmøtedeltagere til lab-messene.  LABVOLUTION Get your ticket! (available from Feb. 18) 21 – 23 May 2019 Hannover ▪ Germany labvolution.de Norsk-Tysk Handelskammer +47 22 12-8246 ▪ info@hf-norway.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy