Copyright/opphavsrett

Materialet i tidsskriftet Kjemi (tekst og bilder) er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Dette gjelder både den trykte utgaven, den digitale utgaven av tidsskriftet samt nettstedet www.kjemi.com Uten særskilt avtale med utgiver Media Oslo AS er enhver fremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Tidsskriftet på papir og i digital form samt nettsiden er redigert i samsvar med Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.

Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. +47 23 15 85 00